5S- Podstawowe narzędzie lean management

Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w koncepcji lean management jest 5S. Nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu słów opisujących kolejne etapy tej metody i prezentują się następująco:

  • Selekcja – etap pierwszy, polegający na wyselekcjonowaniu i usunięciu zbędnych elementów znajdujących się w miejscu pracy. Mowa tutaj zarówno o sprzęcie, jak i elektronicznych nośnikach pamięci.
  • Systematyka – Ułożenie rzeczy według opracowanego systemu.
  • Sprzątanie – Odnowienie i uporządkowanie miejsca pracy oraz jego otoczenia. Codzienne sprzątanie wzmacnia w pracownikach poczucie własnego miejsca pracy, a wyznaczenie źródła nieporządku może ograniczyć wstępowanie problemu (ang. problem solving).
  • Standaryzacja – Ustanowienie porządku, jako standardu panującego w miejscu pracy. Udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań i praktyk opracowanych wcześniej.
  • Samodyscyplina – To ostatni etap, który ma za zadanie podtrzymanie wcześniej opracowanego schematu postępowania.

Wspomniane zasady, podobnie jak cała koncepcja lean management może znaleźć zastosowanie w różnych segmentach przedsiębiorstwa (np. 5s visual management), ale również w poszczególnych dziedzinach życia.

Dodaj komentarz