Czym jest outsourcing?

W wielki skrócie outsourcing polega na korzystaniu z zewnętrznych zasobów oraz wydzielaniu pewnych procesów bądź obszarów biznesowych do zewnętrznych przedsiębiorstw. Przeciwieństwem outsourcing jest insourcing, czyli przyjmowanie od firm zewnętrznych pewnych odpowiedzialności i zadań. Jakie korzyści płyną z outsourcingu?

  • Redukcja kosztów operacyjnych – w przypadku niewielkich przedsiębiorstw dodatkowy etat jest często zbyt drogim rozwiązaniem, dlatego tak dużą popularnością cieszy się outsourcing księgowy. Delegowanie takiego zadania na zewnątrz pozwala zaoszczędzić niemałą kwotę.
  • Lepsza jakość usługi – doświadczenie oraz wieloletnia praktyka osób z poza firmy gwarantuje lepszą wykonanie usługi.
  • Zwolnienie własnych zasobów – outsourcing jest często jedynie wsparciem dla istniejącego już w firmie działu, czy zespołu.
  • Czas – właściwy podział obowiązków pozwala wykonywać zadania szybciej i sprawniej.

Outsourcing ze względu na liczne korzyści cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Rozwija się dynamicznie w przeróżnych formach i obszarach działalności przedsiębiorstwa, jak np. usługi księgowe.

Dodaj komentarz