zawory zwrotne

Do czego potrzebujemy zaworów zwrotnych?

Wśród dziesiątek rodzajów zaworów stosowanych w rozmaitych instalacjach, występują również zawory zwrotne, pełniące zwykle bardzo ważne funkcje. Właśnie dzięki tym zaworom nie dochodzi do zakłócenia pracy instalacji w postaci cofania się czynnika roboczego. Jak jest to możliwe? W jaki sposób działają zawory tego rodzaju? Czym różnią się między sobą poszczególne modele zaworów nazywanych zwrotnymi? W poniższym tekście staramy się wyjaśnić wymienione kwestie.

Czemu służy zawór zwrotny?

Instalacje wodne czy gazowe są bardzo różnorodne. Działają na różnych zasadach oraz transportują odmienne czynniki robocze. Zawsze jednak celem działania instalacji jest przekazywanie czynnika roboczego w określonym kierunku. Niestety, ze względu na oddziaływanie różnych sił, zdarza się, iż przemieszczanie wody czy gazu w danym kierunku staje się utrudnione. Może wtedy dojść do sytuacji, w której czynnik roboczy zacznie się przemieszczać w kierunku odwrotnym od zamierzonego. Zjawisko to uniemożliwia dalsze działanie instalacji, ponadto jest zagrożeniem dla konstrukcji, jak i ludzi znajdujących się w pobliżu. Istnieje bowiem ryzyko wybuchu, a przynajmniej poważnej awarii. Dlatego też stosuje się zawory zwrotne stol-tapicerski.pl, które zapobiegają cofaniu się czynnika roboczego.

zawory zwrotne

Jak to działa?

Zawory służące zapobieganiu zawracania czynnika roboczego są różne, jednak sposób ich działania jest podobny. Zawory zamykają przepływ w momencie, gdy np. ze względu an spadek ciśnienia dochodzi do odwrócenia jego kierunku. Wykorzystywane są w tym celu różne mechanizmy, dlatego też wyróżnia się np. zawory grzybkowe i kulowe, które należy uznać za zdecydowanie najczęściej stosowane. Ponadto, niektóre zawory są obciążane, za co odpowiadają sprężyny. W tym przypadku to właśnie sprężyna odpowiada za zamknięcie zaworu, gdy nie występuje różnica ciśnień. Jeżeli zawór zwrotny nie posiada obciążenia, jego otwarcie jest regulowane przez przepływ oraz właśnie przez pojawienie się różnicy ciśnień.

Należy zauważyć, że zawory zwrotne działają automatycznie, co oznacza, iż w celu ich zamknięcia, bądź otwarcia nie jest potrzebna interwencja człowieka. Między innymi dlatego konieczne są regularne kontrole działania zaworów zwrotnych. Rzecz w tym, aby mieć pewność, iż w kluczowym momencie zawór nie zawiedzie. Jego niesprawność może mieć bowiem katastrofalne skutki w przypadku każdego rodzaju instalacji. Odpowiednia konserwacja i serwisowanie zaworów, jak i całych instalacji, może uchronić przed wysokimi stratami finansowymi, jak również przed niebezpiecznymi wypadkami.

Dodaj komentarz