dotacji na instalację fotowoltaiczną

Dofinansowanie do fotowoltaiki – znajdź środki na instalację dla Twojego domu!

Dofinansowanie na fotowoltaikę chociaż bardzotrudno ją zdobyć sprawiaja, że taka inwestycja robi się bardziej opłacalna i potrafi sporo zaoszczędzić. Jednak należy pamiętać, że nie jest niezbędna do założenia takiej instalacji. Instalacja fotowoltaiczna niezależnie od kosztów inwestycji zawsze będzie opłacalna i wraca się po określonym okresie czasu.

Aktualnie w 2020 można skorzystać z trzech różnych dotacji na instalację fotowoltaiczną, które są refundowane zprogramów rządowych. Zastawiając to jednak z 2019 rokiem można zauważyć, że największym zainteresowaniem cieszył się program „Mój Prąd”

O programie „Mój Prąd”

13 stycznia 2020 roku ruszyła już kolejna edycja programu „Mój Prąd” ma ona potrwać do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Jej głównym celem jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej przez montaż paneli fotowoltaicznych przez gospodarstwa domowe. A co za tym idzie obniżyć emisję dwutlenku węgla wprowadzanego do powietrza. Założenia są bardzo wysokie, gdyż rząd w ten sposób chce obniżyć emisję nawet o 800 tys ton, co znacząco poprawi jakość powietrza i zmniejszy opłaty za emisję szkodliwych związków. Pieniądze na ten cel są przeznaczone z  Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW), a budżet jaki jest na to przeznaczony to aż milion złotych.

Do kogo kierowany jest program.

Dotacja na fotowoltaikę jest przeznaczona dla wszystkich gospodarstw domowych i osób fizycznych, chcących wytwarzać prąd na własne potrzeby. Dodatkowo powinny mieć zawartą umowę z siecią energetyczną związaną z wprowadzaniem energii którą wytworzył do miktroinstalacji.

Zakres wsparcia.

Maksymalny zakres wparcia jaki można otrzymać z dofinansowania to 50% wartości inwestycji ale nie więcej niż 5000 zł. Jednak praktyka wygląda tak, ze znaczna większość konsumentów otrzymuje maksymalny pułap dotacji. Co więcej dotację mogą otrzymać osoby, które mają już wykonaną instalację a wydatki zostały poniesione do 23 lipca 2019 roku, lub instalacja nie została jeszcze zakończona.

Wniosek

Nioski są aktualnie przyjmowane w formie papierowej i online przez portal GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”. Do złożonego wniosku należy oczywiście dołączyć fakturę za dostawę i montaż instalacji, dowód wpłaty, oświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzający montaż licznika.

O programie „Czyste powietrze”

Drugą opcją na dofinansowanie do fotowoltaiki jest program „Czyste powietrze” mający na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów, które wytwarzają domostwa jednorodzinne. Forma tego programu przybrała dwie opcje możemy skorzystać z niej jako dotacja założenia instalacji fotowoltaicznej lub na spłatę już zaciągniętego kredytu w banku na ta rzecz.

Do kogo kierowany jest program.

Program skierowany jest dla wszystkich osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł .

Zakres wsparcia.

Kwota dofinansowania może wymościć aż 30 000zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Co ciekawe dotacja ta ma pełną integracje z programem „Mój Prąd” na fotowoltaikę.
W programie występują czy różne opcje wpieranych przedsięwzięć, o różnym stopniu dofinansowania  i zakresie prac.

Wniosek

Wnioski można składać on-line za platformie gov.pl lub w odpowiednim dla miejsca inwestycji Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czas oczekiwania na rozpatrzenie to 30 dni.

Instalacja fotowolkaiczna

Program „Prosument 2”

Celem kolejnego programu rządowego na dotacje fotowoltaiczną jestProsument 2, którego celem jest „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Dotację można przeznaczyć na zakup i montaż fotowoltaiki. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Do kogo kierowany jest program.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych. Należy też tu zaznaczyć, że ta dotacja to forma pożyczki na bardzo preferencyjnych zasadach.

Zasady wsparcia.

Zgodnie funkcjonowanie programu przewidziano na lata 2014-2022, a oprocentowanie przyznanej pożyczki/kredytu wynosi 1%; natomiast okres finansowania pożyczką lub kredytem nie może przekroczyć 15 lat.

Składanie wniosków

Wnioski można składać za pośrednictwem banków uczestniczących w programie lub za pośrednictwem WFOŚiGW.

Dodaj komentarz