Firmy w Polsce dużo inwestują

Roku 2008, to kolejny okres wysokiej dynamiki inwestycji – według prognoz dynamika inwestycji w polskich firmach wyniesie 14 %. Największą skłonność do inwestowania przejawiają przedsiębiorstwa z branży budowlanej, związane z motoryzacja i przetwórstwem oraz koncerny paliwowe.

W telekomunikacji duże inwestycje to zasługa sieci komórkowych – rozwój telefonii trzeciej generacji, oraz związana z nim rozbudowa infrastruktury wymusiły na operatorach zakup nowych urządzeń. Dzięki czemu firmy produkujące sprzęt telekomunikacyjny notują duże przychody.

Mimo kryzysów na rynkach światowych, polska branża finansowa ma się dobrze, banki i agencje kredytowe zwiększają liczbę placówek, nawet zapowiadany kryzys na polskim rynku budowlanym nie hamuje rozwoju instytucji finansowych.

Rekordowe inwestycje przeprowadza największy polski koncern naftowy – PKN Orlen. Planuje on przeznaczyć 4,8 mld zł na inwestycje.

Również Grupa Lotos zamierza przeznaczyć 195 mln zł na nowe instalacje oraz 120 mln zł na finansowanie obecnych projektów.

Dodaj komentarz