Jak motywować pracowników?

Współczesny przedsiębiorca, chcący osiągnąć sukces zawodowy dbać musi nie tylko o bezpieczeństwo i higienę pracy, ale również o komfort psychiczny członków swojego zespołu. Jak motywować pracowników do działania?

Zgodnie z definicją, jak przedstawił Anthony Robbins, wybitny autorytet w dziedzinie NLP i osiągania sukcesu, motywacja jest to „chęć zrobienia czegoś, zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakiejś potrzeby danej jednostki”. Z motywacją mamy wiec do czynienia tylko i wyłącznie wtedy, gdy zlecone nam zadanie uważamy za ważne i możliwe do zrealizowania. Istotna kwestię związaną z tym tematem poruszył również prof. dr hab. Czesław Sikorski, nawiązując do potrzeby zaistnienia tzw. motywatora, czyli czynnika, który przypomina o istnieniu danego zadania oraz zewnętrznych i wewnętrznych bodźców, jak np. fizjologiczna potrzeba jaką jest odczuwanie głodu.

Motywacja pracownika w firmie

Motywacja pracowników w firmie zależy od indywidualnej strategii przedsiębiorstwa. Narzędzia zwiększania efektywności pracy dobierane są według osobistych kryteriów. Wyróżnić można formy motywacji materialnej i niematerialnej. Pierwszy rodzaj to czynnik bardzo istotny dla sporej grupy pracowników. Wyraża się oczywiście w premiach, podwyżkach oraz innych materialnych nagrodach. Z kolei, jeśli mowa o niematerialnych bodźcach eskperci MDDP, specjalizujący się w takich działaniach proponują np. integrujące imprezy firmowe, pozwalające oderwać się od codziennych obowiązków, jak również pochwały, awanse itp.

Podsumowując, warto podnosić motywację, a co za tym idzie efektywność pracowników, ponieważ w dużej mierze przekłada się ona na wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz