Jak założyć spółkę?

Wiele osób z pewnością nie raz słyszało słowo spółką, ale nie każdy wie co to słowo tak naprawdę oznacza. A więc spółka to określony w umowie związek dwóch lub więcej osób mający służyć osiągnięciu wspólnego celu, głównie gospodarczego. W obecnym stanie prawnym, w Polsce możemy spotkać się ze spółkami w rozumieniu prawa cywilnego oraz spółkami w rozumieniu prawa handlowego. Jak założyć spółkę?

Spółka czy  ma formę osobowej czy kapitałowej, zaczynamy od wizyty u notariusza. Zakładając spółkę osobową wspólnicy składają wzory podpisów natomiast jeżeli chodzi o spółkę kapitałową to wspólnicy takiej spółki zawierają umowę  formie aktu notarialnego. Kolejne kroki już przy obydwu opcjach wyglądają bardzo podobnie.

Złożenie wniosku o wpis do Krajowego rejestru Sądowego. Przy składaniu formularza o KRS musisz mieć przy sobie następujące dokumenty, takie jak:
1. umowa spółki,
2. lista wspólników,
3. oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładu własnego,
4. wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu
i prokurentów) poświadczone urzędowo przez notariusza,
5. uchwałę wspólników o powołaniu poszczególnych członków organów spółki, jeżeli
o powołaniu nie stanowi umowa spółki.

Do procesu rejestracji spółki należy również tak jak przy zakładaniu działalności gospodarczej uzyskanie nr REGON, NIP, zgłoszenie do podatku VAT oraz założenie konta w wybranym przez siebie banku.

Dodaj komentarz