Odszkodowanie jako forma rekompensaty za poniesione straty

Wypadki przytrafiają się każdego dnia. Na szczęście w takich sytuacjach można ubiegać się o stosowne odszkodowanie, które pomoże w naprawieniu chociażby części powstałych szkód.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
Jednym z odszkodowań, o które możemy się starać jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jego wysokość obliczana jest na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu, która tworzona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które nas ubezpiecza. Tabela ta ukazuje nam procent poniesionego uszczerbku. Z reguły ubezpieczyciele stosują zasadę „jednego procenta”, która polega na wyrównaniu liczby procentów uszczerbku na zdrowiu na procent sumy ubezpieczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie?
Aby możliwe było określenie uszczerbku, który nastąpił należy koniecznie udać się do komisji lekarskiej. Dokumenty uzyskane od komisji potrzebne są do późniejszych starań o odszkodowanie, ponadto dostarczenie ich jest podstawą do stworzenia pełnego obrazu zaistniałej sytuacji. Jeżeli wysokość odszkodowania jest zbyt niska, należy pamiętać o możliwości odwołania. W tym celu trzeba zwrócić się do odpowiedniej instytucji z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku. Jest to dość często przeprowadzana procedura, gdyż dzięki temu często można uzyskać dodatkowe środki pieniężne. Aby mieć pewność, że spełniamy wszystkie warunki, należy przeczytać warunku ubezpieczenia, a szczególnie tabele dotyczącą nieszczęśliwych wypadków. W przypadku osób, które straciły członka rodziny przewidziane jest zadośćuczynienie. Zazwyczaj jest to maksymalna kwota ubezpieczenia.

Współpraca z profesjonalistami
Niestety zdarzają się przypadki, w których ubezpieczyciele nie chcą wypłacić pełnej kwoty. W takich przypadkach o pomoc w uzyskaniu odszkodowania należy zwrócić się do specjalistów, którzy kompleksowo zajmą się całą sprawą. Zakres ich obowiązków nie kończy się na zbadaniu sprawy. Są oni niezmiernie pomocni również przy dopełnieniu formalności, uzyskaniu informacji na temat możliwości odzyskania pieniędzy za doznane szkody oraz przy rozmowach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Dzięki pomocy profesjonalistów wysokość zasądzanych odszkodowań jest znacznie wyższa. Z tego też względu warto zdecydować się na ich pomoc, aby pozyskać odpowiednie środki.

Dodaj komentarz