Podstawowe podręczniki studenta prawa

Zainteresowanie kierunkiem sprawia, że wielu studentów chce bardzo dobrze przygotować się do pierwszego roku studiów jeszcze przed rozpoczęciem semestru, dlatego warto wcześniej zaopatrzyć się w niezbędną literaturę. Biorąc pod uwagę fakt, że prawo, jako dziedzina nauki ma bardzo szeroki zakres tematyczny każdy student, niezależnie od wybranego kierunku studiów na pierwszym roku ma bardzo podobne przedmioty. Jest tak, ponieważ by móc zagłębić się w tajniki prawa najpierw należy poznać jego podstawy.

Konstytucja i kodeksy

Na skutek wstąpienia Polski do Unii Europejskiej prawo musiało zostać podzielone na zewnętrzne i wewnętrzne. Do prawa wewnętrznego można zaliczyć takie dziedziny prawa, jak:

•    Prawo Konstytucyjne;
•    Prawo cywilne:
– część ogólna,
– prawo rzeczowe,
– prawo zobowiązań,
– prawo spadkowe,
– prawo rodzinne,
•    Prawo pracy;
•    Prawo administracyjne;
•    Prawo karne;
•    Prawo rodzinne.

Każdą z tych dziedzin prawa określa odrębny kodeks.  Zapoznając się dokładnie z zapisanymi regulacjami warto najpierw zwrócić uwagę na aktualny stan prawny. Niemniej jednak dla studenta pierwszego roku lepiej jest się zaopatrzyć w odpowiednie podręczniki, które pomagają w interpretacji i przyswojeniu trudnego prawniczego języka. Tego typu podręczniki można znaleźć tutaj: https://www.profinfo.pl/sklep/podreczniki-akademickie.html. Przy wyborze danej publikacji warto również upewnić się czy treść została dopasowana do aktualnego stanu prawnego.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

Źródła prawa polskiego wzbogacone są o ratyfikowane umowy międzynarodowe. Są to dla każdego państwa członkowskiego najważniejsze instrumenty regulujące stosunki międzynarodowe. Dokumenty te są jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego. Te źródła prawa regulują stosunki między innymi państwami. W hierarchii źródeł polskiego prawa umowy międzynarodowe zajmują drugie miejsce, zaraz po Konstytucji.

Oprócz ratyfikowanych umów do prawa międzynarodowego zalicza się również Kartę Narodów Zjednoczonych, która powołała do życia ONZ. Bardzo istotne są również akty normatywne oraz ustawy wypływające z postanowień i rozporządzeń Unii Europejskiej.
Prawo, jako kierunek studiów z pewnością niesie ze dobrą przyszłościową pracę. Nie można jednak zapominać, że jest to bardzo trudna i wymagająca dziedzina nauki. Opanowanie prawniczego języka oraz zagłębienie się w tajniki prawa z pewnością niejednokrotnie może okazać się trudnym zadaniem. Jednak warto zaopatrzyć się w odpowiednią literaturę, która pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie wiedzy z zakresu prawa.

Dodaj komentarz