Popularne systemy wentylacji

Wentylacja jest podstawową instalacją w każdym budynku. Sprawność jej działania jest warunkowana przez wiele czynników i ma istotny wpływ na zdrowie i komfort życia jego mieszkańców oraz bezpieczeństwo użytkowania mieszkania. Istnieje jednak kilka różnych rodzajów tej instalacji. Które z nich są najpopularniejsze?

Typy wentylacji
Wyróżnia się następujące rodzaje wentylacji.

Wentylacja naturalna
Wentylacja naturalna to najprostszy i najczęściej stosowany system wymiany powietrza w budynku. Zasady jej działania opierają się na naturalnych procesach zachodzących w środowisku naturalnym, czyli wykorzystaniu fizycznego prawa grawitacji.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja mechaniczna funkcjonuje dzięki wentylatorowi, napędzanemu przez silnik elektryczny, które powoduje wymianę powietrza w budynku. Ten typ wentylacji uznaje się za znacznie skuteczniejszy od naturalnego systemu wymiany powietrza, jednak wciąż jest rzadziej stosowane.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Ten typ wentylacji działa niemalże na takiej samej zasadzie jak wentylacja mechaniczna, tyle że został udoskonalony o rekuperator, który odzyskuje ciepło z wywiewanego powietrza. To rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, które zapewnia mieszkańcom optymalny komfort.

Wentylacja mieszająca
Działanie wentylacji mieszającej polega na rozcieńczeniu zanieczyszczonego powietrza, czyli jego połączeniu z czystym, i wydalaniu go na zewnątrz budynku. Aby uzyskać taki efekt, konieczny jest szybki napływ świeżego powietrza, poprzez zaprojektowanie prawidłowego układu nawiewników powietrza.

Wentylacja wyporowa
Wentylacja wyporowa wymaga wydzielenia w pomieszczeniu dwóch stref o zróżnicowanych właściwościach powietrza. Należy podzielić przestrzeń na sferę dolną i górną. Pozwala to zachować świeże powietrze przede wszystkim w miejscach, gdzie przebywają domownicy.

Wentylacja hybrydowa
Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie wentylacji naturalnej i mechanicznej. Działanie instalacji zależy od warunków atmosferycznych, a zasady jej funkcjonowania opierają się głównie na różnicy temperatur, zewnętrznych ruchach powietrza i mechanice pracy wentylatora.

Więcej informacji: http://www.centrumklima.pl

Dodaj komentarz