Pomiar głębokości cieczy – jak może być realizowany?

Metod pomiaru głębokości słupa cieczy jest naprawdę bardzo wiele. Istnieją pewne klasyczne metody, jak choćby stosowanie specjalnych listew znamionowanych, czy też specjalnych bosaków o oznaczonej głębokości. Nie jest to jednak pomiar na tyle efektywny, aby mógł być przyjęty za referencyjny w danej dziedzinie. Dlatego też obecnie do pomiaru wysokości słupa wody – zarówno w zbiorniku otwartym, jak i w zbiorniku ciśnieniowym istnieją specjalne sondy hydrostatyczne. Jak one działają i do czego można je wykorzystać?

Podstawy działania – sonda hydrostatyczna

Najbardziej prawidłowym i możliwym do zrelatywizowania w badaniach parametrem w przypadku cieczy i wysokości słupa wody nie są tyle parametry fizykochemiczne cieczy i głębokość zbiornika, co skrupulatna ocena ciśnień, które zależne są od nacisku powietrza atmosferycznego oraz słupa cieczy. Klasyczna ocena głębokości zalania zbiornika np.:

  • Studni,
  • Szamba,
  • Oczyszczalni ścieków i odstojników ścieków.

Powinna uwzględniać ocenę ciśnienia panującego w zbiorniku i relatywizować ją do ciśnienia atmosferycznego. Uzyskując wypadkową ciśnienia lub różnicę jesteśmy w stanie oceniać efektywnie głębokość danego zbiornika i stopień jego wypełnienia. Jest to najbezpieczniejsza i najdokładniejsza metoda realizacji pomiarów. Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na specyficzne rodzaje cieczy, których to poziomy muszą być również efektywnie oznaczone. Tylko specjalistyczne sondy hydrostatyczne pozwolą na uzyskanie konkretnych informacji na temat istniejącej głębokości.

Zasada pracy sondy hydrostatycznej

Klasyczna sonda nie skład się z wielu elementów- z zewnątrz znajduje ozdobny płaszcz, którego zadaniem jest zabezpieczenie i osłona elementów pomiarowych, które znajdują się w środku. Główną rolę w systemie pomiarowym pełni przetwornik piezoelektryczny, który w zależności od zmiany ciśnienia generuje określone napięcie, którego odczyt i przetworzenie na funkcję głębokości umożliwia specjalny system konwerterów. Rozwiązanie jest to bardzo przydatne i warto z niego korzystać.

Dodaj komentarz