Crowdsourcing – skuteczna promocja

To ich kreatywność jest tu siłą determinującą działania marketingowe mające na celu wprowadzenie pewnych istotnych innowacji.Każda firma, przygotowując swoje produkty, stara się w pełni odpowiedzieć na potrzeby konsumentów, zdobyć ich uznanie, aby tym samym trwale związać ich ze swoją marką. W tym celu przygotowywana jest odpowiednia promocja, która ma na celu skuteczne rozpowszechnianie danej marki. Jednak coraz częściej, oprócz specjalistów w zakresie marketingu, do głosu dochodzą sami konsumenci, którzy mają możliwość wypowiedzieć się na temat oferowanych produktów i usług w ramach crowdsourcingu.

Wiedza o crowdsourcingu w Polsce jest stosunkowo niewielka, ponieważ działania te na świecie pojawiły się dopiero od 2006 roku, przy czym pewne rozwiązania wynikające ze współpracy „ogółu ludzi” są stopniowo wdrażane. Każda nowa metoda wynikająca z założeń crowdsourcingu jest analizowana pod kątem skuteczności, która w konsekwencji okazuje się bardzo wysoka. Efektywność tych działań wynika przede wszystkim z faktu, że zwolennicy i odbiorcy danej marki jednocześnie zapewniają jej reklamę.

Crowdsourcing to przede wszystkim kreatywność, ale nie specjalistów, lecz zwykłych ludzi. To oni dostarczają licznych pomysłów, spośród których specjalista zajmujący się marketingiem wybiera najciekawsze. Z założenia przyjmuje się więc każdą propozycję przedstawioną przez użytkowników, ponieważ wszędzie może tkwić zalążek idealnej strategii promocyjnej bądź sugestia rozwiązań innowacyjnych.

Przeciętny użytkownik, będący odbiorcą danej marki, bardzo często posiada dużą wiedzą związaną z danym zagadnieniem. Crowdsourcing polega więc na wykorzystaniu tej wiedzy – jednak pomysłodawca również może czerpać z tej współpracy korzyści.

Dodaj komentarz