E-learning alternatywą dla klasycznej edukacji?

Siłą napędową w początkowej fazie rozwoju e-learningu były firmy potrzebujące konkretnych, skutecznych i przede wszystkim tańszych rozwiązań biznesowych w zakresie szkolenia pracowników. Dążenia do wdrożenia maksymalnie wydajnych, efektywnych i przede wszystkim mobilnych technik szkolenia w połączeniu z rozwojem branży IT spowodowały prawdziwy „bum” w dziedzinie e-learningu.

Organizowanie szkoleń dla pracowników (szczególnie dużych korporacji posiadających oddziały zlokalizowane na całym świecie) jest niezbędne, a przy tym niezwykle kosztowne. Większość form kształcenia realizowana w klasycznej formie organizowana przez firmy dla swoich pracowników często jest kompromisem między długością trwania (realnymi kosztami), a ilością niezbędnej wiedzy, która powinna zostać przekazana.

Tego typu ograniczenia miejsca, czasu i kosztów nie dotyczą formy kształcenia jaką jest e-learning. Zaletą e-learningu jest nie tylko pokonanie ograniczeń klasycznych form kształcenie, ale również szeroki wachlarz nowych i zupełnie innowacyjnych narzędzi podnoszących skuteczność i szybkość przyswajania wiedzy. Funkcjonalności platform e-learningowych, które należy tutaj wymienić to przede wszystkim prezentacje, filmy, obrazy, animacje, możliwość zadawania pytań. Indywidualna możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane pytania jest niezwykle komfortowa nie tylko dla pytającego, ale również dla odpowiadającego na pytanie.

Podstawowe zalety e-learningu to:

  • niwelacja ograniczeń czaso-przestrzennych
  • wzrost szybkości szkolenia
  • nieograniczony dostęp do zasobów wiedzy z każdego miesjsca na świecie o każdej porze
  • indywidualne dostosowanie przebiegu kształcenia do pracownika
  • obniżenie kosztów kursów i szkoleń wykorzystujących platformy e-learningowe
  • szeroki wachlarz interaktywnych narzędzi

Bez wątpienia e-learning nie jest pozbawiony wad. Nie zawsze platforma e-learningowa jest optymalnym narzędziem do przekazania wiedzy, jednakże obszar zastosowań i badania skuteczności e-learningu jednoznacznie świadczą o słuszności tego rozwiązania. Łatwo to zauważyć patrząc na rosnące zainteresowanie e-learningiem wśród ośrodków naukowo-badawczych, w szkolictwie wyższym i instytucjach rządowych.

Dodaj komentarz