Nie każdy jest negocjatorem, lecz prawie każdy może nim zostać

Sztukę negocjacji, tak naprawdę, przyswajamy przez całe życie, z lepszym lub gorszym efektem. Jej kluczowym elementem jest rozmowa, a ostatecznym celem uzyskanie odpowiednich informacji oraz osiągnięcie porozumienia zadowalającego obie strony. Czy sztuki negocjacji można się nauczyć?

Zawód przyszłości

Negocjacje najczęściej wiąże się z szeroko rozumianym biznesem, którego są one nieodłącznym elementem. Jednak umiejętności negocjacyjne przydają się również w wielu innych sferach życia, przez co posiadanie takich kwalifikacji jest obecnie niezwykle pożądane przede wszystkim na rynku pracy, gdzie negocjatorzy czy też specjaliści ds. sprzedaży należą do zawodów deficytowych, a tym samym przyszłościowych. Zdarzają się oczywiście osoby, posiadające naturalne predyspozycje negocjacyjne, które dzięki odpowiednim zdolnościom analitycznym oraz interpersonalnym są w stanie precyzyjnie określić cele, przewidzieć wszelkie możliwe scenariusze negocjacji oraz zdefiniować cele obu stron rozmowy. Ale spokojnie. Sztuki negocjacji można się nauczyć i to pod okiem specjalistów z tej dziedziny.

Studia licencjackie w Warszawie to dobry początek

Dobrym sposobem na zdobycie lub rozwój umiejętności negocjacyjnych mogą być na przykład studia licencjackie w Warszawie na specjalności Negocjacje i sprzedaż, realizowane na kierunku Zarządzanie w UTH (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej), które przede wszystkim w naturalny i praktyczny sposób uczą słuchaczy typowych zachowań i mechanizmów w sytuacjach negocjacyjnych, nawet w warunkach wyjątkowo stresogennych.

Podczas rozmów negocjacyjnych najważniejsza jest umiejętność panowania nad sobą, aktywnego słuchania oraz strategicznego przewidywania i planowania posunięć adwersarza. Studia licencjackie w Warszawie skupiają się przede wszystkim na sferze negocjacji handlowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientami biznesowymi. Umiejętności negocjacyjne mają pomóc słuchaczom skutecznie sprzedać siebie oraz oferowany produkt lub usługę. Umiejętne odstąpienie przedmiotu negocjacji na dogodnych dla obu stron warunkach to podstawa dzisiejszego biznesu.

Umiejętności negocjacyjne przydadzą się każdemu

Praktyczne przygotowanie negocjacyjne pozwala nabyć takie umiejętności, które umożliwiają potem zdobycie tego wszystkiego, czego chcemy od innych, osiągając przy tym obustronny konsensus. Dobry negocjator to asertywny negocjator, którego specjalistyczne przygotowanie pozwala rozwiązywać skomplikowane sytuacje biznesowe oraz właściwie reagować na zastrzeżenia oraz wątpliwości zgłaszane przez drugą stronę biorącą udział w negocjacjach.

Umiejętności negocjacyjne przydadzą się nie tylko menadżerom ds. sprzedaży oraz osobom odpowiedzialnym za kontakty handlowe, ale również m.in. kierownikom różnego rodzaju projektów czy też prawnikom, którym odpowiednie umiejętności komunikacyjne umożliwiają efektywne uczestniczenie w komunikacji interpersonalnej. W dzisiejszej rzeczywistości stosunki międzyludzkie, a także te zachodzące pomiędzy różnymi podmiotami są coraz bardziej skomplikowane. Dlatego też osoby specjalizujące się w procesach negocjacyjnych będą coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy.

Dodaj komentarz