Programy lojalnościowe

Trzy słowa o samej idei programu lojalnościowego

Najprościej ujmując, program lojalnościowy jest długotrwałym zabiegiem marketingowym mającym na celu zbudowania pewnej więzi między klientem a produktem, marką czy firmą. Z całym procesem wiąże się budowanie relacji i kontaktu z najbardziej atrakcyjnymi dla firmy klientami. Celem wprowadzenia w strategię działania firmy programów lojalnościowych jest przede wszystkim powiększenie sprzedaży produktu lub usługi. Jest to system korzystny dla obydwu stron, ponieważ zarówno firma, tak i klient zyskują przy skorzystaniu z programu.

Jak można zmierzyć efektywność wprowadzonego programu?

Skuteczność programów motywacyjnych i lojalnościowych można zbadać za pomocą parametrów KPI ( ang. Key Performance Indicators). Dzięki nim, możliwe jest pozyskanie informacji czy dany program wymaga poprawek lub usprawnień.

Jednym z wielu wskaźników branych pod uwagę w trakcie interpretacji działania programu lojalnościowego jest wskaźnik dotyczący liczby pozyskanych klientów. Wskaźnik ten pozwala zweryfikować ile osób skorzystało z zaproszenia do programu lojalnościowego. Dzięki analizie, jesteśmy w stanie poznać przyczynę wysokiego lub niskiego stanu zarejestrowanych klientów w danym programie. Dodatkowo pozostałe wskaźniki mogą obejmować obszary takie jak aktywność klientów lub wymiany nagród. Ich zastosowanie znacznie pomaga określać grupy docelowe, sposób komunikacji z klientem oraz efektywność danego programu

Programy lojalnościowe są uwielbiane przez klientów. Większość Polaków posiada karty stałego klienta, zbiera punkty lub uczestniczy w jakimś programie lojalnościowym. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod utrzymania klienta.

Artykuł powstał przy współpracy z: http://www.motivationdirect.pl

Dodaj komentarz