Szkolenia z zakresu BHP

Obowiązkowe szkolenia
Żaden pracodawca nie może pozwolić na to, aby człowiek pracujący w jego firmie nie został odpowiednio do tego przygotowany. Każdy pracownik musi zatem przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy, co więcej powinny zostać zapewnione mu również i szkolenia okresowe. Wraz z rozwojem internetu, pojawiają się możliwości odbycia niektórych szkoleń online, np. na portalach internetowych. Jednym z portali oferujących takie szkolenia jest https://e-specjalistabhp.pl/.

Rodzaje szkoleń BHP:
Możemy wyróżnić dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP:
●    Szkolenie wstępne. Składa się na nie instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Jest ono przeprowadzane przez przystąpieniem do pracy i ważne przez rok. Oznacza, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić nie później niż 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy.
●    Szkolenia okresowe. Ma ono na celu zaktualizowanie, przyswojonej podczas szkolenia wstępnego, wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie uczestników szkolenia z nowszymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi. Częstotliwość takiego szkolenia uzależniona jest od rodzaju oraz warunków wykonywania pracy

Co zapewniają szkolenia BHP?

O ile szkolenia BHP są przeprowadzane profesjonalnie, są one w stanie zapewnić pracodawcom oraz pracownikom wiedzę z zakresu m.in. prawa pracy, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, zasad postępowania w razie wypadku, zagrożeń oraz ich eliminacji, organizacji  i metod kształtowania bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, itd.
Więcej informacji na temat szkoleń z zakresu BHP można uzyskać na https://e-specjalistabhp.pl/szkolenia/

Dodaj komentarz