Obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z prawem rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko aż do momentu, w którym będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek alimentacyjny względem dziecka powstaje z momentem jego urodzenia i wygasa w momencie gdy się usamodzielni. Motywem obowiązku alimentacyjnego spoczywającego na rodzicach względem dziecka jest jego niezdolność do samodzielnego utrzymania się. Uzyskanie pełnoletności przez dziecko nie jest sytuacją zwalniającą z alimentów.

Płacenie alimentów
Przyznanie alimentów na dziecko może być wynikiem wyroku sądu bądź ugody zawartej przed sądem pomiędzy rodzicami. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług prawniczych (http://kabs.pl/). Dodatkowo warto pamiętać, że umowa ustna zawarta bez obecności sądu nie daje późniejszej możliwości na wszędzie egzekucji komorniczej w sytuacji, gdy jedna ze stron będzie starała się uchylić od obowiązku alimentacyjnego. Należy więc zadbać o to by umowę alimentacyjną sporządzić na piśmie.

Droga do alimentów
W przypadku gdy jeden z rodziców nie chce dopełniać obowiązków alimentacyjnych, jedynym wyjściem z sytuacji jest skontaktowanie się z prawnikiem (http://kabs.pl/strona/alimenty-krakow.html) i napisanie pozwu do sądu. We wniosku należy opisać aktualną sytuację oraz uzasadnić potrzebę przyznania alimentów, zgodnie z życiem dziecka i obojga rodziców. Warto przy przedstawieniu sytuacji finansowej podać konkretne przykłady. Dodatkowo we wniosku należy napisać konkretną kwotę, którą chcielibyśmy dostawać. Wysokość powinna być uzasadniona prawdziwymi potrzebami dziecka, które trzeba zawrzeć w dokumentacji.

W sytuacji, gdy pomimo zasądzonego obowiązku alimentacyjnego jedno z rodziców go nie  uiszcza, należy bezzwłocznie skontaktować się z komornikiem. By móc skorzystać z jego usług należy napisać wniosek do konkretnego komornika wraz dołączeniem wyroku alimentacyjnego. Można również poinformować gminę o zaległościach, która z kolei może wszcząć działania wobec takiego rodzica.

Dodaj komentarz