Zasady pisania pracy dyplomowej

Metodologia, czyli podejście do pracy

Metodologia przyjęta podczas przygotowywania pracy dyplomowej uwarunkowana jest kierunkiem studiów. Inaczej bowiem będzie przygotowywał swą pracę student kierunku humanistycznego czy nawet społecznego, a jeszcze inaczej student kierunku technicznego, inżynieryjnego. Sposób gromadzenia i weryfikacji materiału, a następnie jego opracowywania przedkłada się na formę pracy, która ostateczne może mieć charakter problemowy, badawczy, analityczny lub projektowy. Zdarza się jednak, że praca powstaje z połączenia dwóch podstawowych rodzajów, co ma miejsce zawsze, gdy podczas opracowywania tematu konieczne jest uwzględnienie różnych metod.

Temat pracy zawsze musi być związany z kierunkiem studiów i oznacza specjalizację osoby podejmującej się jego opracowania. Praca dyplomowa zawiera określenie problemu (zawartego w tezie), a przedstawia sposób jego rozwiązania (wykazany we wnioskach). Podstawą są przeprowadzane badania i dokonywana analiza, ale też literatura przedmiotu, do której student ma obowiązek się odnieść i która powinna zostać wykazana w pracy.

Wymogi formalne, czyli jak redagować pracę

Praca dyplomowa rozpoczyna się od wstępu, gdzie zasygnalizowany jest cel opracowania, a kończy zakończeniem, w którym przedstawiane są wnioski. Na początku powinien znaleźć się również spis treści odzwierciedlający podział pracy.

Każda praca, bez względu na przyjętą metodologię, dzieli się na rozdziały i podrozdziały, jeśli tego wymaga tematyka. Rozdziały zawsze muszą rozpoczynać się na nowej stronie, podczas gdy podrozdziały mogą być kontynuowane na tej samej. Jednak w obu przypadkach jest wymagana numeracja. Wskazane jest, aby rozdziały były równomierne, nie powinno być tak, że jeden ma długość 30 stron, a inny zaledwie 10, ponadto tematy rozdziałów muszą być dokładnie sprecyzowane. W rozdziałach, oprócz treści właściwej, znajdują się przypisy wskazujące na wykorzystane informacje i ich pochodzenie. Są one umieszczane w dolnej części strony.

Elementem pracy dyplomowej często są ilustracje, tabele i wykresy, które powinny być dokładnie opisane – temat i źródło. Dodatkowe elementy graficzne mogą znajdować się w rozdziałach, ale istnieje też możliwość zamieszczenia ich w aneksach na końcu pracy.

W pracy dyplomowej nie może zabraknąć bibliografii, będącej wykazem literatury i źródeł wykorzystanych podczas przygotowywania opracowania.

Obrona, czyli prezentacja pracy

Dla każdego studenta końcowym etapem pracy dyplomowej, wbrew pozorom, nie jest jej ostateczna redakcja, ale obrona. Praca dyplomowa i uwzględnione w niej zagadnienie staje się bowiem przedmiotem dyskusji, która odbywa się przy udziale magistranta stającego naprzeciw komisji złożonej z promotora, recenzenta i dziekana.

Źródło informacji: http://pisanie.co/pomorskie/gdansk/

Dodaj komentarz