Aktywizacja bezrobotnych

Czyli ekonomia społeczna w praktyce
W Laszkach (pow. jarosławski) we wrześniu 2013 roku powstała Spółdzielnia Socjalna Ekoda. To podmiot, który świadczy szereg usług takich jak prace porządkowe, biurowe, a nawet remontowo-budowlane. Co najważniejsze działa na rzecz reintegracji osób wykluczonych społecznie i generuje nowe miejsca pracy, dla tych którzy długotrwale nie mogli jej znaleźć.

Pomysł na utworzenie Spółdzielni zrodził się w 2012 roku. Kilkanaście miesięcy później podmiot zaczął już funkcjonować. Od tego czasu Ekoda jest nowym miejscem pracy na kilku mieszkańców powiatu jarosławskiego, którzy wcześniej nie mieli perspektyw na znalezienie stałego zatrudnienia.

Perspektywy dla bezrobotnych
Porządkowanie terenów zielonych, wykonywanie prac budowlano-remontowych, porządkowych czy leśnych – to zadania, które na co dzień wykonują pracownicy spółdzielni. – Naszym celem jest pomoc bezrobotnym mieszkańcom w odnalezieniu się na rynku pracy i tworzenie stanowisk. Mobilizujemy naszych pracowników do nabywania doświadczenia oraz nowych umiejętności. Chcemy, aby dzięki swojej pracy mieli poczucie bycia pełnowartościowymi obywatelami – wyjaśnia Karolina Barnaś, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Ekoda”.

Utworzenie Spółdzielni było możliwe dzięki projektowi prowadzonemu przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego pt. ,,Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”. – Działalność rozpoczynaliśmy od wykonywania drobnych usług leśnych, porządkowych i remontowo-wykończeniowych. Stopniowo rozszerzamy naszą ofertę. Dlatego obecnie proponujemy także prace biurowe takie jak: tworzenie wniosków, redagowanie pism oraz doradztwo i szkolenia. Jeśli uda nam się wykonywać usługi, także poza powiatem jarosławskim to z pewnością zatrudniać będziemy kolejne osoby – dodaje Karolina Barnaś.

Obecnie na Podkarpaciu funkcjonuje blisko 90 spółdzielni socjalnych, a w całym kraju jest już ponad 600 zarejestrowanych. Taka forma działalności staje się coraz bardziej popularna w Polsce, bo jednocześnie realizuje ona cele gospodarcze i społeczne.

Kontakt dla mediów:
Barnaś Karolina,
Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Ekoda”
tel.: 796 767 888
e-mail: biuro.ekoda@gmail.com

Informacje uzupełniające:
Spółdzielnia Socjalna „Ekoda” powstała we wrześniu 2013 r. z inicjatywy samorządów terytorialnych: Gminy Laski i powiatu jarosławskiego. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie powiatu jarosławskiego. Zasadniczym obszarem działalności Spółdzielni są usługi takie jak: biurowe, leśne, remontowo-budowlane czy pracę porządkowe.

Dodaj komentarz