Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne na UTH. Kierunek dla osób pragnących mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość

Bezpieczeństwo wewnętrzne to coś więcej niż tylko modny w ostatnich latach termin, często spotykany w mediach różnego rodzaju. Bezpieczeństwo wewnętrzne to element polityki państwa, pragnienie jego obywateli i przedmiot studiów akademickich cieszących się obecnie wyjątkowym zainteresowaniem. Dlaczego? Czy absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego naprawdę są tak rozchwytywani na rynku pracy?

Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?

Ze względu na stosunek do obszaru państwa, w ogólnie przyjętej definicji zadań narodowej polityki bezpieczeństwa wyróżniamy:
• bezpieczeństwo zewnętrzne – rozumiane jako ochrona państwa i społeczeństwa przed zagrożeniami zewnętrznymi,
• bezpieczeństwo wewnętrzne – takaż sama ochrona państwa i społeczeństwa, dotycząca jednak zagrożeń powstających wewnątrz.

Ponieważ bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi domenę polityki wewnętrznej każdego kraju, jest ono traktowane ze szczególną powagą przez wszystkie organy państwa. Kraje świadome zagrożeń współczesnego świata nie szczędzą starań, aby zapewnić swoim obywatelom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Według „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej”, bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi jeden z kluczowych celów realizowanych przez państwo polskie m. in. za pomocą podnoszenia poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej realizujących zadania w tej sferze funkcjonowania państwa.

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne na UTH?

Wybór kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uczelni Techniczno-Handlowej pozwala wziąć udział w realizacji celów nakreślonych przez wspomniana wyżej „Strategię bezpieczeństwa narodowego RP”. Absolwenci tych studiów przygotowywani są do pracy w instytucjach podległych następującym resortom:
• spraw wewnętrznych,
• obrony narodowej,
• administracji i cyfryzacji,
• pracy i polityki społecznej.

Studia Warszawa

Zajęcia prowadzone w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na UTH prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa. Ci właśnie eksperci przekazują swoją wiedzę nie tylko podczas wykładów, ale i licznych zajęć praktycznych będących znakiem rozpoznawczym uczelni.

Na co mogą liczyć absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego?

Jako absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej możesz liczyć na pracę lub służbę zawodową:
• w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej czy w służbach specjalnych;
• w samorządach lokalnych posiadających własne komórki zarządzania kryzysowego;
• dla podmiotów gospodarczych poszukujących specjalistów ds. bezpieczeństwa;
• w formacjach ochrony;
• w firmach logistycznych i transportowych.

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na studiach I stopnia (licencjackich) na UTH mogą kontynuować swoją edukację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku lub wybrać studia magisterskie na kierunki pokrewnym. To drugie rozwiązanie daje możliwość zdobycia dwóch dyplomów ukończenia różnych kierunków, co może być ważnym atutem na rynku pracy.

Dodaj komentarz