Fundusz inwestycyjny

Głównym celem każdego funduszu inwestycyjnego jest zainwestowanie wcześniej publicznie lub niepublicznie zebranych pieniędzy i osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu, która jest uzależniona od ryzyka inwestycyjnego, a to z kolei od tego w co dany fundusz inwestuje. Aktywa funduszu tworzą połączone zasoby pieniężne wielu uczestników, zgodnie z powiedzeniem „w kupie siła”. Każdy fundusz inwestycyjny dąży do wypracowania zysków wyższych od lokat bankowych, czy kont oszczędnościowych, a przy okazji podobnie jak one pomaga uniknąć inflacji.

W funduszu inwestycyjnym możemy gromadzić środki pochodzące od osób fizycznych, przedsiębiorstw, gmin czy innych osób prawnych. Środki wpłacone przez uczestników funduszu są przeliczane na jednostki uczestnictwa w funduszu, których cena jest ustalana na podstawie dziennego kursu lokat będących w posiadaniu portfela danego funduszu inwestycyjnego. Każdy z funduszy inwestycyjnych prowadzi własną politykę inwestycyjną, którą określa statut funduszu. W związku z tym inwestor jest w stanie sam wybrać, która polityka inwestycyjna najbardziej mu odpowiada. Wraz z nabyciem jednostek uczestnictwa stajemy się właścicielami masy majątkowej firmy, ale bez prawa do zarządzania. Takie prawo maja wysoko kwalifikowani specjaliści, często posiadający licencję doradcy inwestycyjnego. Mają oni możliwość inwestowania w instrumenty finansowe często niedostępne dla zwykłych, drobnych inwestorów.

Fundusze inwestycyjne według prawa posiadają osobowość prawną, więc zgodnie z tym mogą działać jedynie przez swoje organy.

Dodaj komentarz