Interim management

Interim management wsparciem w rozwoju firmy

Rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowany jest efektywnością realizowanych celów biznesowych, które mogą zostać osiągnięte wyłącznie poprzez skuteczne zarządzanie. Stąd też kadra zarządzająca zawsze musi dokładnie planować strategię rozwojową, dostosowując projekty do zakładanych celów. Powoduje to wzrost znaczenia w środowisku biznesowym wykwalifikowanych menedżerów oraz formy zarządzania zwanej interim management.

Restrukturyzacja i transformacja przedsiębiorstwa

Realizacja celów strategicznych jest warunkiem koniecznym tak dla rozwoju, jak i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Może się jednak zdarzyć, iż w określonych warunkach zadanie to będzie trudne albo nawet niemożliwe do wykonania. Ponieważ rynek jest dynamiczny, w każdej branży zachodzą nieustanne zmiany, a to z kolei powoduje, że przedsiębiorstwa muszą ciągle dostosowywać się do nowej sytuacji. W związku z tym restrukturyzacja i transformacja często są konieczne dla realizacji celów strategicznych warunkujących rozwój i utrzymanie konkurencyjności.

Jednak poprawne wdrożenie modyfikacji na poziomie całego przedsiębiorstwa może być zadaniem trudnym dla kadry zarządzającej, a tym samym może wymagać współpracy z profesjonalnym menedżerem. Niestety, nie zawsze firma posiada w swojej kadrze osobę zdolną do realizacji często złożonych zadań. Wówczas koniecznością staje się pozyskanie specjalisty na okres realizowanego projektu, co jest możliwe w ramach tzw. Interim management.

briefpanel.pl

Nowoczesna forma zarządzania

Interim management to metoda zarządzania polegająca na czasowej współpracy przedsiębiorstwa ze specjalistą, posiadającym wymaganą wiedzę i odpowiednie doświadczenie potrzebne do realizacji złożonego projektu. Współpraca między stronami trwa od chwili rozpoczęcia prac, aż po ich całkowite zakończenie. Dopiero po zamknięciu projektu i ocenie efektów zatrudniony tymczasowo ekspert opuszcza firmę.

Metoda zarządzania Interim management zawsze przypisana jest do realizacji konkretnego celu (zatem też projektu). Jest ona czymś więcej niż konsulting czy outsourcing, ponieważ rola interim managera nie ogranicza się wyłącznie do doradztwa. Od momentu nawiązania współpracy z firmą, jest on w pełni odpowiedzialny za diagnozę sytuacji, opracowanie i wdrożenie rozwiązań. Na bieżąco w trakcie trwania projektu koordynuje działaniami, weryfikuje i w razie potrzeby koryguje założenia.

Najważniejszym aspektem współpracy firmy i eksperta w ramach metody Interim management jest odpowiedzialność interim managera za całokształt realizowanych prac prowadzących do osiągnięcia celu. Idea ta w pełni odpowiada roli, jaką menedżer powinien pełnić w każdym przedsiębiorstwie.

Rola menedżera w przedsiębiorstwie

Menedżer to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub częścią procesów w nich zachodzących, a mających istotne znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. Zajmuje się planowaniem i organizowaniem najważniejszych procesów biznesowych, podejmując decyzje często kluczowe dla rozwoju firmy. Zakres odpowiedzialności menedżera może być bardzo szeroki, może też dotyczyć wyłącznie jednego obszaru działalności firmy.

W zależności od stopnia skomplikowania zadania menedżer wykonuje swoje obowiązki samodzielnie lub we współpracy z zespołem. W przypadku samodzielnej pracy korzysta z zasobów dostępnych w firmie. Natomiast działania zespołowe polegają na współpracy z zespołem wyspecjalizowanych pracowników, realizujących wyznaczone im cele szczegółowe (wynikające z celu ogólnego).

Bez względu na formę pracy zawsze to menedżer koordynuje działaniami, biorąc odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań i efektywność projektu. Dlatego tak ważne dla rozwoju firmy jest to, aby na tym stanowisku znalazła się osoba kompetentna, czyli ekspert, interim manager, posiadający fachową wiedzę i doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej, a także świadomy odpowiedzialności za efekt projektu.

Dodaj komentarz