Międzynarodowy transport ładunków

W XXI wieku kluczową gałęzią gospodarki jest transport. Często, idąc drogą czy obrzeżami miasta, widzimy potężne samochody ciężarowe śpieszące, by jak najszybciej dotrzeć do celu. Transport samochodowy to tylko jeden ze sposobów przewozu towarów. Istnieje również możliwość eksportu oraz importu produktów drogą powietrzną, morską lub połączeniem kilku metod, czyli tzw. transportem intermodalnym.

Transport lotniczy jest jednym z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi transportu. Samoloty są bardzo często wykorzystywane do spedycji ładunków na duże odległości. Droga powietrzna to szybki sposób dostarczania towarów i jedyny obok transportu morskiego pokonujący barierę wodną. Według wyliczeń GUS w Polsce w 2012 roku drogą lotniczą przetransportowanych zostało 42 tysięcy ton ładunków.

Ze względu na dostęp do morza transport morski jest w naszym kraju bardzo dobrze rozwinięty. W samym 2011 roku obrót towarami w portach morskich wyniósł 57738 tys. ton. Trakty handlowe statków łączą kraje europejskie, ale również dają możliwość transportu produktów do i z odległych kontynentów. Wielkie frachtowce nie są równie szybkie jak samoloty, jednak są w stanie pomieścić nawet do 16 000 TEU, czyli ponad 2 razy więcej niż duże samoloty transportowe.

Jednym ze sposobów transportu drogą lądową są pociągi. W Polsce są one wykorzystywane głównie do przewożenia towarów między miastami, ale również do innych państw w Europie oraz Azji. Długość czynnych linii kolejowych należących do transportu kolejowego na terenie naszego kraju wynosi 19 336 km (stan na 2009 rok).
Innym środkiem transportu lądowego są samochody ciężarowe. W Polsce aż 85% ładunków jest przewożonych ciężarówkami. W krajach Unii Europejskiej w transporcie drogowym zatrudnionych jest 3042,2 tys. pracowników, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na takie usługi. Często jeden samochód przekracza kilka granic bez konieczności przeładowywania towaru. Według danych GUS z 2012 roku w Polsce zostało przewiezionych 1 548 111 ton ładunków wyłącznie transportem samochodowym.

Firmy transportowe z niewielkich podmiotów gospodarczych w ostatnich latach rozwinęły się do ogromnych korporacji działających na skalę międzynarodową, a to dzięki coraz większemu zapotrzebowaniu na szybkie i bezpieczne dostarczanie towarów w najdalsze zakątki świata.

Dodaj komentarz