Studia prawnicze

Możliwe ścieżki kariery dla studentów prawa

Zawód prawnika to jeden z najstarszych zawodów świata. Od czasów starożytnego Rzymu aż do dzisiaj prawnicy w sposób faktyczny kształtują otaczającą nas rzeczywistość. Cieszą się szacunkiem, uznaniem i poważaniem. Ich znaczenie w każdym nowoczesnym i demokratycznym państwie trudne jest do przecenienia. Nic dziwnego, że tak wielu młodych ludzi każdego roku rozpoczyna studia prawnicze z myślą o tym, że i oni w przyszłości staną się członkami wielkiej prawniczej korporacji.

Po studiach prawniczych na aplikację

Ludzie w pełni profesjonalnie zajmujący się prawem żyli już w czasach wielkiego Cesarstwa Rzymskiego i przez kolejne wieki pełnili ważną rolę w rozwoju cywilizacji Europejskiej. Tak było w średniowieczu, gdzie studia prawnicze otwierały bramy do kariery na królewskich i książęcych dworach, tak było i później, gdy prawo stawało się coraz bardziej złożone, ilość przepisów i kodeksów coraz większa, a ich znaczenie coraz istotniejsze.

W dzisiejszych czasach bycie prawnikiem to nie tylko prestiż, ale i ogromne możliwości wyboru miejsca oraz charakteru pracy. Najbardziej oczywista ścieżka kariery oznacza, że po ukończeniu studiów prawniczych absolwent rozpoczyna trwającą przez określony czas aplikację (czas trwania aplikacji zależy od tego, jakiej specjalizacji prawniczej ona dotyczy). Najkrótsza jest aplikacja ogólna, która trwa jeden rok. Aplikacja adwokacka, radcowska i sędziowska trwają już 3 lata. Po ich zakończeniu, na aplikanta czeka egzamin końcowy, czyli tzw. egzamin zawodowy, którego pozytywne zaliczenie umożliwia przystąpienie do wykonywania zawodu (osoba, która zdała rzeczony egzamin, otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego o specjalności zgodnej z ukończoną aplikacją).

Studia prawnicze
Studia prawnicze

Po otrzymaniu uprawnień możliwe jest rozpoczęcie właściwej już kariery zawodowej w wybranym miejscu pracy. Dla adwokatów naturalnym wyborem będą tu kancelarie adwokackie, dla prokuratorów będzie to najpierw prokuratura rejonowa, następnie okręgowa, regionalna, a z czasem być może i nawet Krajowa.

Praca w sektorze prywatnym lub publicznym

Jednak oczywiście na tego rodzaju domyślnych ścieżkach kariery nie kończą się możliwości absolwentów studiów prawniczych. Dobre uczelnie takie jak Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu otwierają drzwi do wielu instytucji i przedsiębiorstw, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Przede wszystkim absolwenci prawa mogą znaleźć zatrudnienie zaraz po ukończeniu uczelni, a czasem nawet jeszcze w czasie trwania studiów, w administracji państwowej różnych szczebli. Specjaliści z dziedziny prawa widziani są chętnie w urzędach gmin, miast, w urzędach marszałkowskich czy wojewódzkich. W miejscach tych pełnią zwykle odpowiedzialne funkcje i bardzo szybko awansują. Często też już z administracji publicznej przechodzą do sektora prywatnego, który od zawsze bardzo chętnie zatrudniał absolwentów prawa.

Ponieważ prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach wymaga znajomości przepisów prawa w bardzo wielu aspektach działalności handlowej, wielu przedsiębiorców poszukuje specjalistów na różne stanowiska, mających za sobą ukończone studia prawnicze.

Dodaj komentarz