Nowa marka, a crowdsourcing

Do budowania nowej marki czy promowania nowego produktu, używa się różnych technik marketingowych. Maja one na celu zaznaczyć w umysłach konsumentów fakt istnienie nowej marki. Oprócz technik marketingowych do promowania nowej marki używa się także wielu innowacyjnych metod taki jak np. crowdsourcing.

Crowdsourcing w tłumaczeniu polskim to inaczej czerpanie wiedzy z tłumu, jest stosunkowo nowym zjawiskiem bo w świecie istniejącym od 2006 roku. W skrócie można powiedzieć, że to połączenie konsekwencji i zaangażowania, głównego celu do  sukcesywnej kreacji marki czy produktu. W metodzie tej wykorzystywany jest mechanizm psychologiczny, angażuje się konsumentów, którzy w za mian za udział, testowanie marki wykazują się działaniem. Konsument który jest współtwórcą produktu, będzie sam chciał go mieć oraz reklamował go innym znajomym.

Przykładem czerpania wiedzy z tłumu jest np. zaangażowanie jakiejś grupy w wybranym konkretnie celu, testowanie produktu, czy organizowanie różnego rodzaju konkursów typu wymyśl najlepszy smak, opakowanie itp.  Tego typu działania skutecznie przyciągają uwagę konsumentów, a co za tym idzie ułatwiają promocję i budowę nowej marki czy produktu.

Narzędziem crowdsourcingu za pomocą którego skutecznie zdobywa się zaufanie konsumentów jest internet, a dokładnie bardzo popularne portale społecznościowe, fora, blogi, recenzje, panele dyskusyjne i inne.

Dodaj komentarz