Outsourcing BHP w Warszawie

Outsourcing BHP Warszawa – czy to się opłaca?

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić podwładnym bezpieczne warunki pracy. Wynika to z przepisów prawa i dotyczy wszystkich firm niezależnie od branży i stopnia ryzyka wystąpienia zagrożeń na terenie zakładu. Za nieprzestrzeganie wymagań BHP i niestosowanie się do procedur grożą poważne konsekwencje. Aby tego uniknąć, warto powierzyć te zadania specjalistom i skorzystać z usługi outsourcingu BHP Warszawa.

Na czym polega outsourcing BHP Warszawa?

Pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i życie pracowników na terenie zakładu. Do jego obowiązków należy więc stworzenie bezpiecznych i higienicznych stanowisk pracy zgodnie z procedurami BHP. To wymaga czasu, wiedzy oraz znajomość przepisów prawa, dlatego wielu pracodawców korzysta z outsourcingu BHP w Warszawie. Usługa ta polega na oddelegowaniu zadań związanych z bezpieczeństwem firmie zewnętrznej, która zajmie się kompleksową obsługą BHP Twojego przedsiębiorstwa.

Outsourcing BHP Warszawa

Outsourcing BHP w Warszawie – dlaczego się opłaca?

Samodzielna realizacja działań zgodnie z przepisami BHP wymaga czasu i zaangażowania. Wiąże się to z koniecznością stworzenia nowego stanowiska pracy i zatrudnienia pracownika, który zajmie się obsługą BHP. To generuje wysokie, comiesięczne koszty związane z opłaceniem dodatkowego etaty. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest więc outsourcing BHP Warszawa, dzięki któremu będziesz mógł się skupić na rozwijaniu biznesu, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Współpraca z zewnętrzną firmą opłaca się z wielu powodów:

  • Poprawa bezpieczeństwa – specjalista przeprowadzi dokładną analizę zakładu pracy, biorąc pod uwagę specyfikę działalności i strukturę organizacyjną firmy. Na tej podstawie dokona oceny ryzyka występujących zagrożeń i zaproponuje rozwiązania, które podniosą poziom bezpieczeństwa pracowników.
  • Optymalizacja kosztów – wynajęcie zewnętrznej firmy jest znacznie tańsze niż utrzymanie pracownika. Ponadto wdrożenie odpowiednich rozwiązań, może ograniczyć koszty związane zakupem sprzętu czy wyposażenia, przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa.
  • Oszczędność czasu – w ramach współpracy otrzymujesz kompleksowy zakres usług związany z obsługą BHP Twojego przedsiębiorstwa. Firma zajmie się organizacją szkoleń, przygotowywaniem dokumentacji oraz kontrolowaniem przestrzegania przepisów BHP. Dodatkowo będzie Cię reprezentować przed organami państwowymi, uczestniczyć w komisjach BHP oraz brać czynny udział w wizytacjach kontrolnych.

Outsourcing BHP Warszawa to najlepsze rozwiązanie, aby ograniczyć koszty, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Ten model współpracy sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży, liczby pracowników czy struktury organizacyjnej.

Dodaj komentarz