Pojęcie zarządzania

Zarządzanie to działanie, które wiąże się bezpośrednio z decyzjami podejmowanymi przez człowieka w organizacji. Zarządzanie składa się z czterech etapów: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania. W zarządzaniu projektami, każdy projekt wymaga zarządzania trzema podstawowymi obszarami, które o jego sukcesie.

Wyróżniamy tutaj:

 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie budżetem/kosztem
 • oraz zarządzanie czasem.

Te trzy wymiary tworzą tzw. trójkąt projektu, który decyduje o jego jakości.

Project Management Institute zaproponował zarządzanie w 9 kluczowych wymiarach:

 • zarządzanie integracją,
 • zarządzanie zakresem,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie kosztami,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie komunikacją
 • oraz zarządzanie zleceniami.

Zarządzanie to pojęcie bardzo szerokie, które odnosi się do różnego rodzaju zasobów w organizacji. Nie każdy ma taką świadomość, że proces zarządzania jest wykorzystywany w codziennym życiu. Zarządzanie to sztuka rozwiązywania problemów, które towarzyszą ludziom w pracy jak i codziennym życiu. Właściwe zarządzanie projektem to klucz do sukcesu organizacji. Project Manager to kierownik projektu. Jest to osoba bezpośrednio odpowiedzialna za wynik końcowy projektu.

Dodaj komentarz