Praca dyplomowa, czyli jak to ugryźć

Praca dyplomowa jest to pewnego rodzaju dzieło w formie pisemnej, praca pisemna, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia przez studenta lub doktoranta dyplomu ukończenia uczelni wyższej, a w rezultacie nadania mu tytułu zawodowego lub stopnia naukowego.

Standardowa praca dyplomowa w formie pisemnej liczy od kilkudziesięciu do kilkuset stron i jest podsumowaniem z przeprowadzonych przez jej autora działań, badań lub też analiz danego zjawiska, zagadnienia czy pojęcia.

Pisanie pracy dyplomowej zazwyczaj poprzedza wybór odpowiedniego seminarium dyplomowego, które pozwoli przygotować wstępny zarys tematyki przyszłej pracy oraz zakres zawartych w niej zagadnień. Ważne jest, aby tematyka pracy była starannie przemyślana i najlepiej, by była zgodna z zainteresowaniami piszącego. Należy również rozważyć formę pracy dyplomowej, a mianowicie czy będzie to praca czysto teoretyczna, czy też może będzie miała charakter empiryczny.

Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę przygotowując się do stworzenia konspektu pracy dyplomowej:

  • projekt pracy dyplomowej powinien być ściśle związany z zainteresowaniami piszącego, co daje możliwość stworzenia ciekawego i wartościowego projektu,
  • tematyka pracy nie może być zbyt szeroka, ani zbyt wąska; musi być na tyle bogata, by zmieścić się w zalecanej przez uczelnię wyższą objętości pracy; każda szkoła wyższa ma swoje wytyczne, co do pracy dyplomowej;
  • nie należy ruszać z przysłowiową „motyką na słońce” i wybierać tematyki pracy, której piszący nie będzie w stanie zrealizować,
  • bibliografia, bez niej piszący nie będzie w stanie niczego napisać; należy sprawdzić dostępność monografii odpowiadającej tematyce pracy,
  • już na samym początku należy jasno określić cel pracy dyplomowej;

Pisząc pracę dyplomową należy zwracać szczególną uwagę na to, aby była ona przede wszystkim oryginalna i wartościowa. Należy opierać się na bibliografii, jednak znaczną część pracy dyplomowej powinny stanowić przemyślenia i wnioski piszącego. Wszelkie podawane dane, książki, publikacje, czasopisma czy strony internetowe powinny być wiarygodne. Powoływanie się na Wikipedię w pracy dyplomowej jest, co najmniej, nie na miejscu.

Oczywiście, sprawa bardzo ważna, o której piszący często zapominają. Treść pracy dyplomowej musi być poprawna stylistycznie, ortograficznie i metodologicznie, a przedstawione treści nie mogą odbiegać od założonego wcześniej tematu pracy i tworzyć spójną całość.

Przygotowano we współpracy z: http://www.iprace.pl

Dodaj komentarz