Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

W ujęciu rocznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,4%. W tym samym czasie ceny towarów i usług wzrosły o 3,7%.
Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wynosi 5394,2 tys. osób – w ujęciu rocznym liczba ta wzrosła o 7,4%.

Warto zauważyć że te 5,4 mln osób które wytwarzają dobra utrzymuje ze swojej pracy ponad resztę polaków. Czyli na jednego pracującego przypada 6 osób które są na utrzymaniu budżetu, emeryci, służby mundurowe, urzędnicy etc., oraz osoby niepracujące – młodzież i dzieci. W USA na jednego pracującego w przedsiębiorstwach przypada 2,8 osób niewytwarzających dóbr konsumpcyjnych.

Dodaj komentarz