Prawdopodobieństwo bankructwa Polski

Dla Polski, koszt ubezpieczenia USD10000 na wypadek niespłacenia to USD244,50 – stan na grudzień 2008. Wynika z tego ze rynek wycenił prawdopodobieństwo zbankrutowania Polski na 2,445%. Daje to Polsce pozycję w środku stawki. Na początku roku koszt ubezpieczenia wynosił USD26,30, ale kryzys uderzył we wszystkie państwa, co wpłynęło na wzrost CDS.

Najgorzej wypada Argentyna, której bankructwo oszacowano na 40,145%. Na dalszych miejscach znajdują się: Wenezuela – 21,75%, Islandia – 11,04%, Rosja 7,73%.

W najlepszej sytuacji znajdują się potęgi gospodarcze, których prawdopodobieństwo bankructwa szacuje się na: Niemcy – 0,42%, Japonia – 0,5%, Francja – 0.59%, USA – 0,6%.

Bankructwo kraju oznacza niemożliwość regulowania swoich zobowiązań zewnętrznych, spłacenie długi wobec innych państw i instytucji długu oraz wewnętrznym, taki kraj ogranicza i nie wypłaca świadczeń swoim obywatelom. W pierwszej kolejności na takiej sytuacji tracą wierzyciele zewnętrzni. Zazwyczaj państwa, które pożyczały pieniądze zawieszają swoje roszczenia ale instytucje prywatne domagają się odszkodowania poprzez sądy w państwach zewnętrznych wobec majątku znajdującego się poza granicami kraju bankruta. Negatywnym skutkiem jest odpływ kapitału zagranicznego, przez co bankrutujące państwo pogrąża się w jeszcze większym kryzysie.

Dodaj komentarz