Rodzaje przedmiotów i praktyk na studiach prawniczych

Mało kto przed złożeniem dokumentów interesuje się tym, z jakimi przedmiotami zetknie się w toku studiów i jakie ewentualne praktyki będzie miał szansę odbyć.

Czego nauczysz się na studiach prawniczych

Realizowane przez renomowane uczelnie programy nauczania na kierunkach prawniczych układane są w ten sposób, aby ich absolwentom zapewnić przygotowanie prawnicze zgodne ze standardami obowiązującymi w całej Europie. Wiąże się to między innymi z tym, że poza przedmiotami wchodzącymi do ścisłego kanonu prawniczego, uczelnie te oferują szeroki wybór pozostałych dyscyplin prawniczych, w tym:
•    prawo celne,
•    prawo dyplomatyczne i konsularne (dział prawa międzynarodowego zajmujący się regulacją stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami, w tym stosunkami utrzymywanymi przez misje dyplomatyczne),
•    prawo transportowe,
•    sądownictwo międzynarodowe,
•    prawo budżetowe (dziedzina prawa finansowego, która zawiera normy prawne regulujące finansowanie sektora finansów publicznych),
•    prawo budowlane,
•    psychologia sądowa (dział psychologii powiązany z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości),
•    medycyna sądowa.

Gdzie i jakie praktyki odbędziesz

Bardzo ważne jest, aby studenci, oprócz wiedzy teoretycznej, mieli szansę zdobyć także wiedzę praktyczną poprzez studenckie praktyki zawodowe. Praktyki te są zazwyczaj obligatoryjne dla studentów studiów stacjonarnych i fakultatywne dla studentów studiów niestacjonarnych. Dzielą się na:
•    administracyjne,
•    karnistyczne,
•    cywilistyczne.

Realizacja praktyk studenckich prowadzona jest w specjalnie do tego celu dobranych instytucjach, w tym:
•    w organach administracji rządowej i samorządowej,
•    w jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości,
•    w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

Dobrym i coraz częściej spotykanym sposobem na zdobycie doświadczenia przez studentów prawa są praktyki w różnego rodzaju studenckich biurach porad prawnych. Celem tego typu inicjatyw jest udzielanie pomocy prawnej osobom, których nie stać na pomoc kancelarii prawniczej, a także podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie. W ramach obowiązków studenci pracujący w tych biurach piszą opinie prawne, pisma procesowe, odwołania i zażalenia, a wszystko pod okiem opiekunów naukowych.

Artykuł powstał przy współpracy z: http://www.prawowroclaw.edu.pl/

Dodaj komentarz