Sieci strukturalne i telefoniczne

Uniwersalność i szeroki wachlarz możliwości sprawiają, że okablowanie strukturalne staje się coraz bardziej zaawansowane pod względem technologicznym oraz rodzajowym. Instalacje tego typu wykorzystywane są do nawiązania oraz podtrzymania ciągłości komunikacji telefonicznej, komputerowej, audiowizualnej, serwerowej, jak również do transmisji treści multimedialnych. Projekty sieci telekomunikacyjnych znajdują także zastosowanie w zarządzaniu zaawansowanymi systemami sterującymi, kontroli i bezpieczeństwa.

Elementy okablowania strukturalnego i ich funkcję:

  • Okablowanie pionowe – to miedziane kable lub coraz częściej światłowody, pełniące funkcję łącznika z siecią. Najczęściej stosowane są w pionach kablowych budynków.
  • Okablowanie poziome – to połączenie punktu rozdzielczego z punktem abonenckim.
  • Punkty rozdzielcze – są punktami centralnymi okablowania w topologii gwiazdy.
  • Gniazda abonenckie – to urządzenia pełniące funkcję odbiornika, przystosowane zostały do przenoszenia sygnału.
  • Połączenie systemowe – czyli połączenie okablowania strukturalnego z systemami komputerowymi.
  • Połączenia międzybudynkowe – nazywane często okablowaniem pionowym między budynkami lub okablowaniem kampusowym, a co za tym idzie łączą segmenty sieci znajdujące się w różnych budynkach.

Na polskim rynku działa wiele firm świadczących tego typu usługi telekomunikacyjne, przykładem jest TK Telekom Sp. z o.o. W jej kompetencji leży, między innymi układanie światłowodów, projektowanie sieci światłowodowych, jak również późniejsze utrzymanie sieci. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: https://www.tktelekom.pl

Dodaj komentarz