Skuteczne zarządzanie finansami indywidualnymi

Wbrew powszechnie panującemu przeświadczeniu, na rynku inwestycji finansowych sporo jest klientów indywidualnych, którzy dysponują znacznymi kapitałami. Niektórzy z nich chcą pomnożyć swoje aktywa, inni pragną je tylko ochronić w niepewnych czasach kryzysu. Jednak wszyscy oczekują kompleksowej obsługi od instytucji finansowych, którym powierzają swoje pieniądze. Takie działania bankowe świadczone na rzecz klientów indywidualnych to private banking.

Instytucje prowadzące bankowość prywatną mają własne kryteria określające sposób współpracy z klientem. Pozwala to na duże zindywidualizowanie obsługi do konkretnego klienta, co z kolei przynosi wyniki oczekiwane przez inwestora – pomnożenie kapitału początkowego, lub jego ochronę. Na te kryteria składa się przede wszystkim sytuacja finansowa klienta, a także jego preferencje i możliwości. Doradca inwestycyjny musi mieć stały kontakt z klientem, ponieważ tylko w ten sposób można opracować dobrą, długoterminową strategię inwestowania, która przyniesie pożądane efekty. Pozwoli to także na rzetelną analizę działań, jakie będą prowadzone, a później ich kontrolę. Doradca inwestycyjny będzie mógł na bieżąco dopasowywać strategię do panującej na rynku finansowym sytuacji. Sporządzi on plan działań inwestycyjnych, które będą podstawą całej strategii. Plan ten zawiera analizę rynku finansowego, uwzględnienie ryzyka działań inwestycyjnych, jakie mamy zamiar przedsięwziąć. Nie oznacza to oczywiście, że to doradca inwestycyjny decyduje o wszystkim. Przedstawia on klientowi kilka możliwości inwestowania, po czym wspólnie wybierają dla niego najlepszą. Czasami ograniczają się w inwestowaniu tylko do usług rynku finansowego, ale nierzadko odchodzą od tej reguły. Wtedy inwestycje opierają się także o rynek pozafinansowy, czyli inwestycje alternatywne, spośród których najbardziej korzystną opcja jest inwestycja w nieruchomości.

Choć do niedawna usługi private banking nie były popularne i oferowały je jedynie banki inwestycyjne, to teraz rynek ten stale się rozwija. Oferują ją również instytucje finansowe, mające w swojej ofercie efektywne działania inwestycyjne, które indywidualizują. Stały wzrost zainteresowania tego typu usługami świadczonymi na rzecz klientów indywidualnych, powoduje rozwijanie się tego sektora rynku finansowego.

Dodaj komentarz