ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Transakcje zagraniczne obarczone są znacznie większym ryzykiem niż te przeprowadzane na rynku krajowym. Przyczyną są czynniki zewnętrzne, zazwyczaj o charakterze makroekonomicznym, na które przedsiębiorstwa nie mają wpływu.

Ryzyko handlu zagranicznego

Poziom ryzyka w handlu zagranicznym, z którym muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, zależy od stabilności ekonomicznej i politycznej obszaru prowadzenia działalności. Ryzyko może oczywiście wiązać się ze stratami finansowymi, na które przedsiębiorcy są narażeni w wyniku nieprzewidzianych i niekorzystnych zmian w obrębie równowagi płatniczo-handlowej danego kraju.Podmioty zajmujące się ubezpieczaniem międzynarodowych transakcji handlowych oferują konkretne rodzaje ubezpieczeń, dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.Pomagają firmom w efektywny sposób zarządzać ryzykiem kredytowym i finansowym. Zabezpieczają transakcje prowadzone nawet na trudnych i mniej stabilnych rynkach.

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Poza ryzykiem makroekonomicznym, każdy przedsiębiorca ponosi również ryzyko związanie z niewypłacalnością kontrahenta. Kredyty kupieckie są praktykami powszechnie stosowanymi tak w kraju, jak i zagranicą. Ubezpieczenia transakcji finansowych w handlu zagranicznym to bardzo dobre rozwiązanie, by zabezpieczyć swoje należności.

zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ubezpieczenie takie może obejmować nawet pojedynczego odbiorcę lub pojedynczą transakcję. Adresowane jest również do młodych firm,dopiero rozpoczynających działalność handlową. W razie niewypłacalności kontrahenta, podmiot ubezpieczający pokrywa wartość jego zobowiązań i we własnym zakresie zajmuje się windykacją należności. Wybierając ubezpieczenia transakcji finansowych w handlu zagranicznym można również liczyć na ocenę wiarygodności kontrahenta. Opinia jest zazwyczaj wystawiana w ramach oferowanej usługi ubezpieczenia nieodpłatnie.

Ubezpieczenia w spedycji

Kolejnym istotnym elementem w prowadzeniu działalności handlowej poza granicami kraju jest logistyka. Operacje logistyczne – transport dóbr, ich składowanie i przechowywanie – to również wrażliwy na wystąpienie ryzyka obszar. Wybierając konkretny rodzaj ubezpieczenia, można zabezpieczyć nie tylko nakłady pieniężne, ale i nakłady rzeczowe.

Dodaj komentarz