Warsztaty „Rozporządzenie MAR w praktyce Spółek Publicznych”

V Financial Conferences serdecznie zaprasza Państwa do udziału w warsztatach „Rozporządzenie MAR w praktyce Spółek Publicznych?”, które odbędą się w dniu 5 marca 2015r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie.

Dnia 12 czerwca 2014 r. w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ostatecznie opublikowane zostały:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – tzw. MAR,
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku – tzw. MAD.

Nadchodzący okres, przed wejściem w życie przyjętej regulacji MAR powinien zostać spożytkowany na przygotowanie zespołów w spółkach i wewnętrznych procedur pozwalających na sprostanie nowym wymogom raportowania. Nowe regulacje zaczną obowiązywać polskich emitentów od połowy 2016 r. Czasu wydaje się być sporo, ale biorąc pod uwagę konieczność przebudowy całej architektury i mentalności raportowania, trzeba się pilnie zabierać do pracy, aby odpowiednio przygotować spółkę do nowej rzeczywistości.

 

Więcej informacji:
Karolina Gleba
kom. 784-505-550
e-mail: kgleba@vfconferences.pl

Broszura wydarzenia dostępna pod adresem:

Click to access 172_broszura.pdf

Dodaj komentarz