Adwokat czy jednak radca prawny?

Przyczyna tego stanu rzeczy leży przede wszystkim w ustawodawstwie regulującym obydwa zawody. Znajomość podstawowych świadczeń i zakresu usług zarówno radcy prawnego, jak i adwokata, pozwoli wybrać odpowiednią pomoc prawną, zgodną z oczekiwaniami i potrzebami.

Zasadnicze różnice między obydwiema profesjami można już dostrzec po kolorze żabotu oraz obszyć togi noszonej przez poszczególnych przedstawicieli zawodów prawniczych. Adwokat, w myśl przepisów prawa, nosi kolor zielony żabotu, natomiast radca prawny przywdziewa barwę niebieską. Jednak sam strój nie czyni jeszcze z konkretnej osoby praktyka prawa.

Kancelaria adwokacka może być prowadzona jako indywidualna działalność gospodarcza, adwokaci mogą pracować jako jej członkowie lub wspólnicy.
Wykonywanie zawodu adwokata reguluje Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. W myśl art. 4 tejże Ustawy „Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”.  Interpretując obydwie ustawy i obydwa zapisy dotyczące zakresu świadczeń radców prawnych i adwokatów, można odnieść wrażenie, że nie różnią się od siebie zbyt mocno. Jak zwykle w takich przypadkach diabeł tkwi w szczegółach. Różnica polega na tym, że tylko adwokat może występować w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, zgodnie z treścią art. 82 Kodeksu postępowania karnego. Według danych płynących z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie znajduje się obecnie około 1100 osób w 33 miejscowościach. Jeśli chodzi o Kraków – adwokat jest tutaj dość popularnym zawodem prawniczym – wykonuje go około 750 osób. Na pozostałe miejscowości regionu przypada więc pozostałych 350 adwokatów.

Dodaj komentarz