Project Management Office – czy warto?

Project Management Office (PMO) to jednostka organizacyjna lub struktura, do której przepisywane są zadania związane ze scentralizowanym i skoordynowanym zarządzaniem projektami. Dotyczy to zarówno wsparcia dla projektu, jak i pełnej odpowiedzialności za jego efekt końcowy.

Podstawową zaletą wdrożenia takiego rozwiązania jest zapewnienie firmie lepszej, szybszej i efektywniejszej realizacji projektów bez pominięcia wymaganej jakości. Wskaźnik efektywności może być znacznie wyższy, niż w przypadku niedopracowanej strategii zarządzania, a co za tym idzie mamy dużą szanse osiągnąć znaczącą przewagę nad konkurencją.

Wśród najistotniejszych elementów Project Management Office wyróżniamy:

• Zarządzanie finansami projektu.
• Organizację szkoleń.
• Udzielanie wsparcia oraz kompleksowego doradztwa przy realizacji.
• Zarządzanie zasobami.
• Udostępnienie narzędzi wspierających.
• Dostosowanie metodyki i standardów do konkretnego projektu.

Czy moja firma potrzebuje wdrożenia PMO?

Optymalizacja procesów biznesowych oraz dobrana do niej metodyka zależna jest od samej branży, w której działa firma, jak również jej wielkości oraz źródła powstania problemu. Pierwszym etapem opracowywania strategii PMO jest określenie celu danej kampanii oraz szczera odpowiedź na pytania: Gdzie jesteśmy? Gdzie chcemy być? Jak to osiągniemy?

Szczegółowy audyt wewnętrzny pozwoli na uzyskanie potrzebnych informacji, na podstawie których prowadzone będą kolejne prace. Każda strategia powinna zostać indywidualnie dobrana i dopracowana w zależności od celów, w czym specjalizują się na przykład firma doradcza  MDDP Business Consulting.

Dodaj komentarz