Apteki w Polsce

Apteka to placówka zajmująca się sprzedażą leków i innych produktów medycznych.

Aby kierować apteka niezbędne jest skończenie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Farmacja. Poza tym trzeba też spełniać warunek pięcioletniego stażu pracy w aptece.

Aby zostać farmaceutą, to oprócz studiów, trzeba odbyć półroczny, bezpłatny staż w aptece. Staż ten wlicza się wlicz się w studia.

Oprócz farmaceutów w aptekach pracują także technicy farmaceutyczni. Aby zostać technikiem trzeba ukończyć odpowiednią szkole, oraz zdać egzamin państwowy. Następnie trzeba odbyć 2 letni, podyplomowy staż zawodowy. Po odbyci stażu technik zostaje w pełni wykwalifikowany do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych.

Technik ma podobne do farmaceuty uprawnienia zawodowe do wydawania i produkcji substancji leczniczych. Wyjątek stanowią:

  • substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • substancje odurzające,
  • substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P

Ponad to technik z trzyletnim stażem w aptekach ogólnodostępnych może być kierownikiem punktu aptecznego.

Punkt apteczny prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi z wyłączeniem leków w ampułkach, należących do grupy o bardzo silnym działaniu, psychotropowych i narkotycznych.
Tego typu placówki usytuowane są jedynie na terenie wiejskim.

W Polsce istnieją także apteki internetowe, ale ich funkcjonowanie nie jest uregulowane prawnie – działają więc jak sklepy internetowe.

Dodaj komentarz