alzheimer

Badania przesiewowe w domu pod kątem pamięci – czy warto?

Szacuje się, że na całym świecie żyje ponad 55 milionów ludzi z chorobą Alzheimera i innymi przyczynami demencji, a liczba ta ma wzrosnąć do 78 milionów do 2030 r. i 139 milionów do 2050 r. Po prostu nie ma wystarczającej liczby neurologów, psychiatrów, geriatrów , neuropsychologowie i innych specjalistów w celu zdiagnozowania tych osób z upośledzeniem funkcji poznawczych i demencją.

Dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej będą musieli przejąć przewodnictwo w tym zakresie. Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej ledwo mają czas na wykonanie podstaw – takich jak ciśnienie krwi oraz leczenie cukrzycy i nie mają czasu na wykonywanie wymyślnych testów poznawczych. Nawet prosty test, taki jak Mini-Cog (rysunek zegara i trzy słowa do zapamiętania) jest dla nich za długi. Jak więc będziemy diagnozować coraz większą liczbę osób z chorobą Alzheimera i innymi demencjami w ciągu najbliższych kilku dekad?

Samodzielny test może wykryć utratę pamięci

W 2010 roku klinicyści z wydziału neurologii kognitywnej w Centrum Medycznym Wexnera Uniwersytetu Stanowego Ohio opracowali test poznawczy do wykrywania utraty pamięci, który można stosować samodzielnie. Ta koncepcja samodzielnego testu poznawczego może rozwiązać problem chudego w czasie podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby fizyczne mogą przystąpić do tego testu w zaciszu własnego domu i przynieść wyniki ze sobą do biura. Wyniki można następnie wykorzystać do ustalenia, czy wskazane są dodatkowe prace i/lub skierowanie do specjalisty.

Przewidując przyszłość

Aby odpowiedzieć na to pytanie, autorzy dokonali retrospektywnego przeglądu wykresu na 655 osobach obserwowanych w ich klinice zaburzeń pamięci, z obserwacją do 8,8 lat. Porównali swój test SAGE z MMSE. Na podstawie wizyt początkowych i kontrolnych podzielili oni populację kliniki na cztery grupy. Kilka definicji terminów:

Demencja występuje wtedy, gdy upośledzenie funkcji poznawczych prowadzi do upośledzenia funkcji.

Łagodne upośledzenie poznawcze (MCI) występuje wtedy, gdy występuje upośledzenie poznawcze, ale funkcja jest prawidłowa.

Subiektywny spadek funkcji poznawczych występuje wtedy, gdy osoby martwią się o swoje myślenie i pamięć, ale zarówno funkcje poznawcze, jak i funkcje są normalne. Cztery grupy, które porównali, to osoby z:

– Otępienie związane z chorobą Alzheimera

– MCI, którzy przeszli na otępienie związane z chorobą Alzheimera

– MCI, którzy przeszli na inny rodzaj demencji

– subiektywny spadek funkcji poznawczych.

Odkryli zaskakująco wysoką korelację między testem SAGE a MMSE w możliwości przewidzenia, jak każda z tych grup radziła sobie w czasie. Co więcej, odkryli, że test SAGE może przewidzieć konwersję osoby z MCI, u której rozwinie się demencja sześć miesięcy wcześniej niż MMSE.

Co jest potrzebne, aby wprowadzić ten test do obecnej praktyki?

Nawet samodzielny test, który można wykonać w domu, nadal będzie wymagał przeszkolenia świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, aby zrozumieć, w jaki sposób test powinien być używany i jak interpretować wyniki. Nie ma jednak wątpliwości, że takie szkolenie się opłaci. Po zakończeniu szkolenia zdobyta wiedza powinna być w stanie zaoszczędzić dosłownie tysiące godzin czasu lekarza, oprócz pominiętych — lub niewłaściwych — diagnoz. Innym pytaniem jest, jak ludzie zareagują, gdy powiedzą im, że muszą wykonać w domu test poznawczy trwający od 10 do 15 minut i przedstawić wyniki swojemu lekarzowi. Czy to zrobią? A może ci, którzy najbardziej potrzebują testu, unikną jego wykonania lub oszukują? Podejrzewam, że ludzie, którzy są zaniepokojeni, wykonają test, podobnie jak ludzie, którzy na ogół postępują zgodnie z zaleceniami lekarza. Niektóre osoby, które skorzystałyby z informacji, które dostarcza test, mogą tego nie zrobić, ale wiele z tych osób nie wykonałoby również „zwykłych” testów ołówkiem i papierem z lekarzem lub personelem kliniki.


Nowy model przesiewowych badań poznawczych


Wcześniej istniały dwa rodzaje narzędzi przesiewowych, które pomagały ustalić, czy u kogoś rozwija się upośledzenie funkcji poznawczych, które może prowadzić do demencji: testy poznawcze przeprowadzane przez lekarza i kwestionariusze rodzinne/opiekuna. Obecnie istnieje trzeci rodzaj narzędzia do badań przesiewowych: samodzielny test. Stosowanie tych samodzielnie wykonywanych testów będzie kluczowe w wykrywaniu rosnącej liczby osób z chorobą Alzheimera i innymi przyczynami demencji, które będą z nami w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Chcesz się sprawdzić? Tutaj możesz pobrać test SAGE. Jak napisano na stronie internetowej, zanieś arkusz odpowiedzi swojemu lekarzowi, aby mógł go ocenić i porozmawiać z tobą o wynikach.

źródło: https://www.health.harvard.edu/blog/screening-at-home-for-memory-loss-202203302716

Dodaj komentarz