Case study – działanie sprzyjające promowaniu marki

Termin case study oznacza studium przypadku. W marketingu termin ten wiąże się z analizą  wszystkich działań danej firmy wpływających na sprzedaż oraz poprawę jej wizerunku. Przeprowadzenie studium przypadku pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące przyczyn oraz rezultatów wynikających z danego modelu biznesowego, cech rynku oraz wszelkich uwarunkowań, które mogły wpłynąć na końcowy efekt.

Należy pamiętać, że dobrze przygotowane case study może znacznie wpłynąć na zaufanie klienta do danego produktu, marki bądź firmy. Ponadto, poprzez analizę przypadku, klient może zapoznać się bliżej z ofertą danej firmy i przekonać się, że dany produkt bądź działanie jest skuteczne, a przede wszystkim wykorzystywane przez innych użytkowników.

Jak przygotować wartościowe case study?

Początkowe działania powinny skupić się głównie na określeniu celów danego case study,  a  kolejne etapy  realizacji na dobraniu skutecznych środków przekazu.

Najważniejszą zasadą, którą należy się kierować podczas analizy przypadku jest autentyczność. Cecha ta ma ogromny wpływ na jej wartość merytoryczną, a w efekcie sposób odbioru przez potencjalnego klienta.

Materiały wykorzystywane podczas tworzenia analizy case study powinny pochodzić przede wszystkim od dotychczasowych klientów, którzy doskonale znają wady i zalety danego produktu oraz mają świadomość jego skuteczności. Mnogość tak zebranych materiałów pozwala przedstawić obiektywne studium przypadku.

Wykorzystanie opinii klientów o danym produkcie firmy ma znaczący wpływ na zdanie innych odbiorców na jego temat, oraz może skłonić ich do zakupu. Należy uważać na sposób przekazania tych treści – odbiorca wychwyci naciągane opinie i uzna je za niewiarygodne, co w efekcie może przynieść skutek odwrotny od oczekiwanego.

Doskonałym sposobem na przygotowanie case study jest wykorzystywanie multimediów, do których należą zdjęcia, wideo oraz wszelkiego rodzaju grafiki, których treść zwróci uwagę potencjalnego klienta.

Przykładem dobrze zrealizowanego case study może być kampania marki KIA, którą można znaleźć na stronie: http://havasmedia.pl/case-study/kia/

Dodaj komentarz