1% podatku

Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Od kilku lat w Polsce prężnie działają organizacje pożytku publicznego w skrócie opp. Jednak wielu ludzi nie wie czym jest taka organizacja, jakie są jej cele i dlaczego trzeba być organizacją opp by móc otrzymać 1 % podatku.

Organizacja pożytku publicznego to organizacja której Krajowy Rejestr Sądowy nadaje prawny status pożytku publicznego.  Organizacje pozarządowe, kościelne, non-profit, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe mogą ubiegać się o ten status. Posiadanie takiego można powiedzieć przywileju umożliwia uzyskanie co roku od osób prywatnych 1% podatku, ale również zwolnienie z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych,  podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, podatku VAT od żywności przekazanej przez jej producenta, a także przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej lub zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej. Dodatkowym plusem posiadania statusu organizacji pożytku publicznego jest prawo do do użytkowania państwowych lub samorządowych nieruchomości na preferencyjnych warunkach oraz prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności jak również organizacje te mogą zatrudniać osoby, skierowane do odbycia służby zastępczej lub małoletnich wolontariuszy.

Bycie organizacją pożytku publicznego nie jest takie proste i korzyści jakie za sobą niesie są zazwyczaj okupione bardziej rygorystycznymi zasadami których nie wolno łamać. Jedną z takich zasad którą trzeba przestrzegać z należytą starannością jest przejrzystość działań.

Dodaj komentarz