Doradztwo strategiczne – krótka historia rozwoju

Doradztwo strategiczne – krótka historia rozwoju

Doradztwo strategiczne, z angielskiego określane również jako management consulting lub strategy consulting, to jeden z działów doradztwa ekonomicznego. Dział ten zajmuje się kompletnym przygotowaniem do prowadzenia działań gospodarczych. Doradztwo strategiczne obejmuje formułowanie obowiązujących w danym okresie zasad działania zarządu przedsiębiorstwa, co ma doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Początki doradztwa strategicznego

Rozwój doradztwa strategicznego postępował wraz z rozwojem zarządzania. Była to swoista forma odpowiedzi na wyrażaną przez przedsiębiorstwa potrzebę zwiększenia wydajności oraz na lepsze planowanie strategii firm. Pierwszą firmę zajmującą się doradztwem strategicznym założył pod koniec lat 90-tych XIX wieku profesor Artur D. Little. Powstała nieco później, bo w 1914 roku, firma Booz Allen Hamilton, była pierwszym przedsiębiorstwem consultingowym, które obsługiwało nie tylko przedstawicieli przemysłu, ale i klientów rządowych. Za pierwszą firmę zajmującą się doradztwem strategicznym sensu stricte uznaje się założone w 1926 roku chicagowskie przedsiębiorstwo McKinsey & Company, po dziś dzień będące liderem światowego rynku.

Prawdziwy wysyp firm consultingowych doradzających w sprawach strategii rozwoju nastąpił po zakończeniu II Wojny Światowej. Gospodarka amerykańska, rozbudowana i rozpędzona przez trwającą 4 lata wojnę, osiągnęła nienotowane wcześniej rozmiary. Wzrosły zarówno potrzeby firm i państwa, jak i środki, którymi dysponowano. Część przedsiębiorstw rozpoczęła tworzenie własnych działów doradztwa strategicznego. Jednym z prekursorów tego trendu była największa współcześnie firma informatyczna IBM.

informationhouse.pl

Doradztwo strategiczne obecnie

W ostatnich latach firmy zajmujące się doradztwem strategicznym skupiają się na określaniu i wybraniu optymalnej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa spośród wszystkich możliwych wariantów i scenariuszy. Wspólnie z korzystającymi z ich usług firmami przygotowują i wdrażają określone strategie. Ich działania mają na celu doprowadzenie do wzrostu wartości firmy.

Doradztwo strategiczne apogeum swojego rozwoju przeżywało w latach 80-tych i 90-tych XX wieku, osiągając poziom wzrostu rzędu 20%. Wprawdzie w późniejszych latach rynek ten nieco się zmniejszył, to jednak od 2003 roku eksperci odnotowują stały, systematyczny wzrost w tej niezwykle interesującej branży.

Dodaj komentarz