ETF-y czy fundusze inwestycyjne? Jak zdecydować się na jedną z opcji?

ETF-y czy fundusze inwestycyjne? Jak zdecydować się na jedną z opcji?

Zarówno ETF-y jak i klasyczne fundusze inwestycyjne są dość chętnie wybierane przez inwestorów z całego świata. Zwłaszcza dziś, w dobie bardzo wysokiej inflacji, liczba osób poszukujących rozwiązań na ulokowanie swojego kapitału jest całkiem spora. Początkujący inwestorzy muszą jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż lokowanie środków w rozmaite fundusze bez odpowiedniego przygotowania może skończyć się szybką utratą całości zainwestowanych pieniędzy. W poniższym artykule omawiamy różnice między ETF-ami a klasycznymi funduszami inwestycyjnymi. Zapraszamy do lektury.

ETF-y a fundusze inwestycyjne. Wyjaśniamy różnice 

ETF, czyli z angielskiego Exchange Traded Fund, to określenie dla giełdowego funduszu inwestycyjnego. Tego typu fundusze zalicza się do grona funduszy pasywnych, a ich historia sięga lat 60-tych ubiegłego wieku.

Decydując się na inwestycję w ETF-y można zainwestować jednocześnie w różnorodne surowce, nieruchomości, akcje czy obligacje. Ich zadaniem jest odwzorowywanie cen określonych aktywów. Zakup funduszy ETF jest obecnie możliwy na różne sposoby – jedną z nich jest skorzystanie z usług, jakie oferuje bank Saxo – trzeba jedynie pamiętać o tym, że zaopatrując się w fundusze ETF bez właściwego przygotowania narażamy się na ryzyko bardzo szybkiej utraty wszystkich zainwestowanych środków. 

Z kolei standardowy fundusz inwestycyjny polega na tym, że jego uczestnicy wpłacają środki na konkretny cel. Następnie podmiot odpowiedzialny za zarządzanie funduszem lokuje zebrane pieniądze w taki sposób, by wszyscy inwestorzy otrzymali możliwie najwyższą stopę zwrotu. Warto dodać, że istotną różnicą między funduszami ETF a standardowymi funduszami inwestycyjnymi jest fakt, iż tylko te pierwsze są notowane na giełdach papierów wartościowych. Zasada działania ETF-ów jest całkowicie inna niż funduszy inwestycyjnych. 

Jednocześnie pojęcie funduszu inwestycyjnego jest zdecydowanie szersze niż ETF, który jest funduszem notowanym na giełdzie. Warto dodać, że jednostki uczestnictwa w funduszach ETF są uznawane za papiery wartościowe. 

Porównanie pod względem opłat ponoszonych przez inwestorów

Jak wygląda porównanie funduszy ETF oraz standardowych funduszu inwestycyjnych pod względem opłat, które ponoszą ich uczestnicy? Warto wiedzieć, że te drugie cechują dość wysokie opłaty. Mowa tutaj o opłatach za zarządzanie, które wynoszą około 2 proc. Do tego dochodzą inne opłaty – umorzeniowe, dystrybucyjne, za konwersję itp. Fundusze ETF również mają swoje opłaty, jednak są one nieco niższe. 

Mianowicie: kupując fundusze ETF trzeba opłacać tzw. podatek Belki, którego stawka wynosi 19%. Podatku tego nie płaci się jednak przy przenoszeniu środków między subfunduszami, co jest dużym udogodnieniem. 

Trzeba pamiętać o ryzyku!

Zarówno inwestycja w standardowe fundusze jak i ETF-y może być bardzo ryzykowna i spowodować utratę wszystkich zainwestowanych środków. W przypadku, gdy chcemy zaakceptować wysoki poziom ryzyka, możemy postawić na dłużny fundusz inwestycyjny z obligacjami korporacyjnymi. Są to fundusze o wysokim stopniu rentowności, dlatego ich istotą jest fakt, że stawiając na nie można bardzo dużo zyskać jak i stracić. Fundusze ETF także są bardzo ryzykowne. Ryzyko dotyczy np. sytuacji, w której emitent podejmie decyzję o zakończeniu działalności. 

Dodaj komentarz