Jak odzyskać dane z uszkodzonej macierzy RAID?

Osoby i firmy przechowujące sporą ilość danych często decydują się na korzystanie z pamięci masowych w systemach RAID, dzięki czemu mogą liczyć na mniejsze ryzyko utraty dostępu do wcześniej zapisanych na dysku danych. Niestety nie ma rzezy doskonałych, dlatego też awarie macierzy RAID również się zdarzają. Zazwyczaj przyczyną awarii macierzy RAID jest nieprawidłowe działanie podzespołów czy też błędy w aplikacji i systemie operacyjnych, na których dochodzi do wadliwego odczytu danych czy też utraty dostępu do nich. Jakie są najczęstsze przyczyny utraty danych i jak odzyskać dane?

Utrata danych z macierzy – przyczyny

Jako, że systemy RAID mają za zadanie uchronić użytkowników przed utratą danych, to do ich awarii dochodzi zwykle na skutek błędu użytkownika czy osoby administrującej. Odzyskiwanie danych z macierzy RAID zwykle jest konieczne na skutek nieprawidłowego doboru poziomu RAID podczas zakładania i konfigurowania systemu. Przyczyną może być także nieprawidłowo skonfigurowana macierz z poziomu kontrolera, do czego dochodzi w czasie zakładania i konfigurowania woluminów. Źródłem problemów może być także nieprawidłowa reakcja użytkownika w momencie uszkodzenia któregoś z dysków w poziomach o podwyższonej redundancji.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID

W przypadku utraty dostępu do danych w systemie RAID, należy ustalić poziom RAID, wielkość klastra na poziomie kontrolera w warstwie fizycznej macierzy, jakie systemy plików znajdują się na utraconych woluminach, kolejność dysków oraz ich podłączeń do konkretnych kanałów, status macierzy w biosie kontrolera oraz czy system informuje o błędzie któregoś z dysków.

W przypadku awarii macierzy RAID należy wyłączyć urządzenie. Nie wolno uruchamiać programów naprawczych czy też tych służących defragmentacji, gdyż zmniejsza to szanse na skuteczne i szybkie odzyskanie danych. Najlepiej jest niezwłocznie skontaktować się z doświadczoną i renomowaną firmą, świadczącą usługi z zakresu odzyskiwania dany z macierzy RAID, dzięki czemu można liczyć na bezpłatną poradę i diagnostykę oraz odzyskanie cennych danych.

Fachowcy ustalą przyczynę utraty danych, udzielą wskazówek odnośnie uchronienia dysku przed dalszą stratą danych, oszacują możliwości przeprowadzenia zdalnego odzyskiwania danych oraz poinstruują, jak przygotować się do procedury odzyskiwania danych. Podjęcie niewłaściwych działań czy też samodzielne i nieudolne próby przywrócenia danych mogą skończyć się nieodwracalną ich utratą. Odzyskiwanie danych polega na przywróceniu do pracy uszkodzonych dysków, wykonaniu kopii zapasowych, przeanalizowaniu struktury macierzy i odtworzeniu danych użytkownika.

Dodaj komentarz