Jaki wentylator do jakiego budynku?

Aby proces wymiany przebiegał prawidłowo, wentylator, będący ważną częścią całej instalacji, musi być odpowiednio dobrany do rodzaju budynku i pomieszczenia.

Wentylacja to kontrolowany proces wymiany powietrza, który możliwy jest tylko za sprawą prawidłowo dobranej instalacji wentylacyjnej – w tym również wchodzących w jej skład urządzeń.

Budynek a wentylator

Aby zapewnić w pomieszczeniu optymalne warunki, należy dostosować rodzaj wentylacji do rodzaju budynku, czyli:

 • mieszkalnego,
 • użytku publicznego,
 • przemysłowego,
 • energooszczędnego.

W każdym przypadku istotne znaczenie będą miały również takie aspekty, jak:

 • wielkość budynku (ilość kondygnacji, ilość i rozmieszczenie pomieszczeń),
 • wykorzystane materiały budowlane,
 • sposób wykończenia budynku (szczelność ścian, grubość ocieplenia, połączenia elementów konstrukcyjnych).

Oprócz specyfiki budynku, niezmiernie ważne są również parametry wentylatora. Wybierając urządzenie, pod uwagę należy brać:

 • wydajność – oznacza ilość powietrza wymienianego przez urządzenie w określonej jednostce czasu,
 • spręż (ciśnienie) – ze względu na wielkość sprężu urządzenia dzielą się na niskoprężne, średnioprężne i wysokoprężne,
 • moc – oznacza pracę wykonywaną przez urządzenie w określonej jednostce czasu.

Bardzo ważny jest również typ wentylatora i jego budowa, warunkujące sposób montażu, a także głośność pracy urządzenia.

Przepisy dotyczące wentylacji

Do każdego rodzaju budynku, a nawet pomieszczenia wentylator powinien być dobierany indywidualnie – o odpowiednich parametrach. Wynika to z przepisów budowlanych, w tym:

 • Polskiej Normy PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, aktualizacja z dnia 6 listopada 2008 r.

Przywołane przepisy szczegółowo określają ilość powietrza świeżego, jaka powinna być dostarczana do pomieszczeń w miejsce usuwanego powietrza zużytego.

Artykuł powstał przy współpracy z http://www.wentylatorysklep.pl

Dodaj komentarz