Nowoczesne biblioteki na uczelniach

Możliwość komputeryzacji, digitalizacji oraz taniego korzystania z usług elektronicznych, bardzo wielu bibliotekom dała szansę poszerzenia świadczonych usług oraz powiększenia swoich zasobów o przyjazne użytkownikom e-kolekcje, a to z kolei wpłynęło na wzrost zainteresowania tymi instytucjami wśród szerokiej grupy ludzi.

Opisywany proces zaowocował przekształceniem dawnych, tradycyjnych bibliotek akademickich w prawdziwie hybrydowe książnice łączące w sobie cechy standardowych i nieco już przestarzałych bibliotek z nowoczesnymi bibliotekami cyfrowymi oferującymi swoim użytkownikom niezwykle obszerną przestrzeń informacyjną.

Rosnące oczekiwania użytkowników

Obecnie terytorium działań bibliotek sięga daleko poza ich mury. Wpływ na to mają zmieniające się oczekiwania użytkowników poszukujących coraz to nowych usług biblioteczno – informacyjnych. Coraz sprawniejsze posługiwanie się przez nich wyszukiwarkami internetowymi oraz e-zasobami zmusza biblioteki do aktywnego korzystania z narzędzi elektronicznych.

Przemiany te doskonale zrozumiały polskie uczelnie, a zwłaszcza uczelnie niepubliczne, które od kilkunastu już lat sukcesywnie stawiają na nowoczesność w obsłudze i korzystaniu z zasobów bibliotecznych. Doskonałym przykładem tego jest biblioteka Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej, która prężnie dotrzymuje tempa rozwijającym się technologiom.

Wymagania dla nowoczesnej biblioteki akademickiej

Nowoczesna biblioteka winna dysponować bogatymi zasobami e-booków uzupełnionych, co ciągle nie wszędzie jest jeszcze standardem, przez liczne czytniki książek elektronicznych. Korzystający z nich studenci powinni mieć umożliwiony darmowy dostęp do wielu płatnych elektronicznych baz danych, szczególnie tych, które swoją tematyką korelują z oferowanymi przez uczelnię kierunkami studiów.

Oczywiście nie wolno zapominać również o tradycyjnych księgozbiorach, na których w dalszym ciągu pracuje gro wszystkich członków środowiska akademickiego. Bogaty księgozbiór tego typu publikacji to podstawa każdej szanującej się uczelnianej biblioteki.

Artykuł powstał przy współpracy z Uczelnią: http://www.uth.edu.pl

Dodaj komentarz