Kiedy należy wykonać badanie techniczne pojazdu?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdy pojazd musi przejść badanie techniczne określające jego sprawność. Pozytywna ocena jest podstawą dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Na czym polega badanie techniczne i kiedy należy je wykonywać?

Czym jest badanie techniczne pojazdu?

Badanie techniczne pojazdów przeprowadzane jest w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a także w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do takiego przewozu.

Uwaga! Istnieje zasadnicza różnica między badaniem technicznym a przeglądem okresowym. W pierwszym przypadku jest to obowiązek nakładany na właścicieli pojazdów przez ustawę, natomiast w drugim jest to zalecana przez producenta wizyta kontrolna w serwisie samochodowym w celu sprawdzenia stanu pojazdu i wymiany zużytych części.

Wykonywane są dwa rodzaje badań technicznych:

 • okresowe – wykonywane w regularnych odstępach czasu, przy czym w przypadku nowego pojazdu dokonywane jest po trzech latach od daty pierwszej rejestracji, następnie po dwóch latach, a później już co rok,
 • dodatkowe – zalecane, jeśli pojazd wymaga napraw i jest skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego.

Na czym polega badanie techniczne pojazdu?

Badanie pojazdu wykonywane jest przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Dlatego podczas przeglądu sprawdzany jest stan i sprawność takich elementów, jak:

 • ogumienie – jeśli wskaźnik zużycia jest widoczny lub głębokość bieżnika jest mniejsza niż 11,5 mm zalecana jest wymiana opon,
 • oświetlenie – testowana jest jakość, działanie i ustawienie,
 • karoseria – oceniany jest stan nadwozia, w tym szyb i elementów nośnych,
 • układ hamulcowy – na stanowisku rolkowym sprawdzany jest pomiar siły i równomierność hamowania, badaniu poddawany jest hamulec roboczy i postojowy,
 • układ kierowniczy – badany przy użyciu tzw. szarpaków pod względem ewentualnych luzów,
 • układ wydechowy – badana jest jego głośność i efektywność,
 • zawieszenie i amortyzatory – testowana jest skuteczność tłumienia, badania przeprowadzane są również pod kątem ewentualnych luzów,
 • silnik – pod uwagę brane są ewentualne wycieki oleju, dokonywany jest pomiar emisji spalin przy uwzględnieniu obowiązujących norm.

Podczas przeglądu sprawdzane jest wyposażenie pojazdu w elementy bezpieczeństwa oraz wyposażenie dodatkowe, na które składa się gaśnica i trójkąt ostrzegawczy.

Co w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego?

Tylko pojazd, który uzyskał pozytywną ocenę może uczestniczyć w ruchu drogowym. Jeśli pojazd podczas badania diagnostycznego uzyska ocenę negatywną, nie można nim poruszać się po drogach. W takiej sytuacji:

 • jeśli usterki zagrażają bezpieczeństwu, Stacja Kontroli Pojazdów zatrzymuje dowód rejestracyjny, wysyłając go do właściwego wydziału komunikacji,
 • jeśli usterki nie zagrażają bezpieczeństwu, właściciel pojazdu otrzymuje dokument potwierdzający negatywną ocenę badania technicznego z wyszczególnionymi usterkami.

Właściciel pojazdu jest zobowiązany do usunięcia wykazanych usterek, po czym pojazd powinien zostać poddany badaniom dodatkowym. Jeśli wynik badania będzie pozytywny, właścicielowi zwracany jest dowód rejestracyjny, a pojazd może zostać włączony do ruchu drogowego.

Źródło informacji: http://www.safter.pl/

Dodaj komentarz