zawory bezpieczeństwa

Kiedy stosujemy zawory redukcyjne ciśnienia?

Zawory bezpieczeństwa są podstawą do tego, aby układ wykorzystujący ciśnienie sieciowe działał poprawnie. Zmniejszają one ryzyko awarii, która mogłaby wystąpić w momencie, gdy wartość parametrów pracy będzie nieprawidłowa. Chronią również przed usterką elementów układu. Z zaworami redukcyjnymi ciśnienia spotkał się niemal każdy, kto miał problem z utrzymaniem stabilnego ciśnienia sieci wodociągowej. Na czym polega ich działanie? Wszystkie najważniejsze informacje opisano poniżej.

Zawory bezpieczeństwa: zastosowanie

Reduktory ciśnienia to zawory bezpieczeństwa, które mają na celu obniżanie ciśnienia wejściowego do poziomu żądanej wielkości na wyjściu układu. Dzięki nim można uniknąć wahań parametrów pracy instalacji np. wodociągowe. Chyba każdy spotkał się z sytuacją, gdy wartość ciśnienia gwałtowanie spadała lub rosła. Wzrost odnotowywany jest najczęściej w nocy, gdyż wtedy pobór wody jest niższy. Jest to odczuwalne podczas codziennego użytkowania. Zawory bezpieczeństwa mają zniwelować ryzyko takiej sytuacji.’

zawory bezpieczeństwa

Reduktory ciśnienie zaleca się stosować, gdy:

  • spoczynkowe ciśnienie w układzie jest większe niż 5 barów,
  • spoczynkowe ciśnienie (przed zaworem bezpieczeństwa) przekracza 80% ciśnienia otwarcia,
  • nadciśnienie robocze jest ograniczone zgodnie z wymaganiami urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Jak działają zawory bezpieczeństwa?

Zawory bezpieczeństwa w postaci reduktorów ciśnienia działają bardzo prosto. Zwykle ciśnienie nastawy reguluje się poprzez ciśnienie wyjścia na membranę. To dzięki temu sprężyna unosi się, a ponadto dochodzi do podniesienia uszczelnienia. Wszystko to sprawia, że możliwe jest utrzymanie pożądanego ciśnienia nastawy. Tak działają reduktory w układach bez przepływu.

Jeśli chodzi o układy, gdzie przepływa woda, to redukcja ciśnienia odbywa się nieco inaczej. W momencie, gdy dochodzi do obniżenia ciśnienia, opada sprężyna, a także jej uszczelnienie. Umożliwia to otworzenie zaworu, który odpowiada za przepływ wody. Reduktory ciśnienie występują w różnych formach, jednak działają podobnie. Ulepszone konstrukcje (np. wyposażone w dodatkowy tłok) gwarantują wyższy poziom kontroli na parametrami układu. Można precyzyjniej określić ciśnienie zarówno w przypadku małego przepływu wody, jak i dużego. Wynika to z faktu, że do otworzenia zaworu niezbędna jest mniejsza siła.

Wyróżnia się trzy podstawowe sposoby montażu reduktorów ciśnienia: montaż centralny, montaż strefowy, w układach zaopatrywania. Wszystko zależy od rodzaju i wielkości instalacji.

Dodaj komentarz