Najbardziej popularne kierunki studiów

Miejsce 1 – Prawo

Studia prawnicze nie tracą na popularności od wielu lat. Do najpopularniejszych specjalności tego kierunku należy Prawo Administracyjne, Prawo Handlowe i Prawo Przewozowe.
Możliwości
Po zakończeniu studiów prawniczych, w zależności od specjalności, student nabywa wiedzę w zakresie źródeł prawa w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zna zasady dochodzenia roszczeń w różnych dziedzinach oraz zasady prowadzenia postępowania sądowniczego.

Miejsce 2 – Finanse i rachunkowość

Kierunek ten zyskał na popularności ze względu na to, że na większości uczelni zajęcia przeprowadzane są przez praktyków. Doświadczenie i wiedza, jaką dzielą się wykładowcy powodują, że studia na tym kierunku świetnie przygotowują do wykonywania zawodu.
Możliwości
W zależności od specjalności na jaką zdecyduje się student, zdobędzie on wiedzę niezbędną do spełniania obowiązków na stanowisku analityka finansowego, księgowego lub właściciela własnego biura rachunkowego.

Miejsce 3 – Zarządzanie

To jeden z najbardziej powszechnych kierunków studiów. Ma on bardzo szeroki wybór specjalności. Pośród najpopularniejszych specjalności znajdują się: Public Relations, Psychologia w Biznesie, Prawo w Biznesie lub Badania Marketingowe i Sprzedaż. Zarządzanie to wszechstronny kierunek obejmujący prawie wszystkie dziedziny nauki.
Możliwości
Będąc absolwentem zarządzania możliwości jest wiele. Rozpoczęcie własnej działalności, prowadzenie analiz zjawisk społecznych i ekonomicznych, prowadzenie kampanii medialnych to tylko niektóre opcje, z których można skorzystać po zakończeniu tych studiów. Zarządzanie umożliwiają spełnianie się w każdej dziedzinie związanej z tym kierunkiem.

Miejsce 4 – Budownictwo  

Wszystkie specjalności związane z tym kierunkiem studiów od lat zajmują miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu najpopularniejszych kierunków. Są to studia inżynierskie, a najpopularniejszymi specjalnościami tego kierunku jest Budowa i Eksploatacja Dróg oraz Budownictwo Ogólne.
Możliwości
Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta na tym kierunku studiów daje studentom realne możliwości podjęcia pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, administracji państwowej lub samorządowej lub dadzą podstawy do założenia własnego przedsiębiorstwa budowlanego.

Przyszły kierunek studiów powinien zostać wybrany zgodnie z własnymi upodobaniami i zainteresowaniami. Jeśli dokonamy wyboru samodzielnie, studia będą dla nas najwspanialszym etapem w życiu.

Artykuł powstał przy współpracy z http://www.uth.edu.pl

Dodaj komentarz