Padłeś kiedyś ofiarą lub byłeś świadkiem dyskryminacji?

Serwis informacyjny powstały w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” został wdrożony na zamówienie Kancelarii Premiera. Za pośrednictwem strony każdy może zgłosić sytuacje, w których spotkał się z przejawami dyskryminacji.

Inicjatywa „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” tworzona jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Do pomocy włączyła się również SGH oraz Uniwersytet Jagielloński. Jej celem jest przede wszystkim promowanie równego traktowania oraz zapobieganie wszystkim przejawom dyskryminacji. Tego typu programy informacyjne są bardzo potrzebne. Ta unikatowa w UE kampania skupia się również na uwrażliwieniu społeczeństwa na ludzi, którzy cierpią i doświadczają objawów tego zjawiska. Projekt zakłada utworzenie tzw. sieci koordynatorów, którzy czuwać będą nad przestrzeganiem równego traktowania. Kolejnym etapem inicjatywy będzie także przeszkolenie niemalże 400 urzędników.

Strona www.siecrownosci.gov.pl stworzona na potrzeby projektu zintegrowana została z platformą dedykowaną dla koordynatorów. Służy ona przede wszystkim do otrzymywania zgłoszeń jakie nadsyłają internauci.
Powodem, dla którego stworzono serwis jest przede wszystkim chęć zwiększenia świadomości społeczeństwa o problemie jakim jest dyskryminacja. Portal ma również pomagać w edukacji społecznej i uświadamianiu ludzi o tym zjawisku. Sposób w jaki zbudowana jest strona pomaga w jej szybkim aktualizowaniu i dodawaniu treści. Dodatkowo połączenie jej z newsletterem i portalami społecznościowymi umożliwia zwiększenie zasięgu zawartych w niej informacji. Aby serwis mógł być odwiedzany przez wszystkich internautów i spełniał zasady równego traktowania został on wyposażony również w wersje, które ułatwiają przeglądanie go przez osoby niewidome lub niedowidzące.

Dodaj komentarz